r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus dashboard: respons van het cohesiebeleid van de EU op de coronacrisis

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 12 oktober 2020.

Vandaag maakt de Commissie de eerste voorlopige resultaten bekend van het investeringsinitiatief coronavirusrespons (CRII) en het investeringsinitiatief coronavirusrespons plus (CRII+).

Vanaf het begin van de crisis en dankzij de flexibiliteit die in het cohesiebeleid is ingebouwd, heeft de EU via het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds meer dan 13 miljard euro aan investeringen gemobiliseerd om de gevolgen van de coronapandemie aan te pakken. Mede dankzij de EU-fondsen hebben nationale, regionale en plaatselijke gemeenschappen de negatieve sociaal-economische gevolgen van de coronapandemie kunnen bestrijden.

In totaal is 4,1 miljard euro herschikt en om levens te redden toegewezen aan gezondheidszorg voor de aankoop van essentiële machines en persoonlijke beschermingsmiddelen. 8,4 miljard euro is vrijgemaakt via subsidies, leningen en een reeks gepersonaliseerde financieringsinstrumenten om de economie, en met name kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), te helpen zich aan de crisis aan te passen. Tot slot is via het ESF ongeveer 1,4 miljard euro beschikbaar gesteld om mensen te helpen en banen te redden.

Om maximale transparantie en verantwoordingsplicht te waarborgen, lanceert de Commissie vandaag een speciale webpagina op het open gegevensplatform over het cohesiebeleid. Daar is te zien hoe de EU met haar cohesiebeleid de lidstaten helpt om de coronacrisis te boven te komen. Op het platform, dat dagelijks wordt geactualiseerd, is alle informatie te vinden over programmawijzigingen, waar de middelen naartoe gaan en hoe ze worden geïnvesteerd. Elke dagelijkse update zal het overzicht van het platform verder vervolledigen.

Volgens commissaris voor Cohesie en Hervormingen, Elisa Ferreira, “neemt het cohesiebeleid een centrale plaats in bij de bestrijding van de coronapandemie en het waarborgen van een spoedig herstel. We hebben de balans opgemaakt van de situatie en daaruit blijkt dat alle lidstaten van het investeringsinitiatief coronavirusrespons gebruikmaken ten behoeve van de burgers, het bedrijfsleven en de gezondheidssector. Vanaf vandaag zijn dergelijke succesvolle resultaten voor iedereen in één klik zichtbaar op ons interactieve coronavirusdashboard.”

Apostolos Tzitzikostas, voorzitter van het Europees Comité van de Regio's, voegt daaraan toe: “Dankzij vereenvoudigde regels heeft het cohesiebeleid zijn toegevoegde waarde bewezen omdat het de lidstaten, regio's en steden van de EU tijdens de pandemie samenbrengt om onze mensen te beschermen, banen te redden en lokale economieën te vrijwaren. We moeten deze les waarderen en de toegang tot EU-middelen gemakkelijker maken en alle bestuursniveaus betrekken bij het opstellen en uitvoeren van herstelplannen. Om optimaal gebruik te maken van elke geïnvesteerde euro en ervoor te zorgen dat geld terechtkomt waar het het hardst nodig is, hebben we cohesie nodig als leidraad voor alle EU-investeringen.”

Achtergrondinformatie

Dankzij het investeringsinitiatief coronavirusrespons (CRII) en het investeringsinitiatief coronavirusrespons plus (CRII+) kunnen de lidstaten tijdelijk gebruikmaken van verhoogde medefinanciering door de EU tot 100 % en financiële middelen voor het cohesiebeleid gebruiken om steun te verlenen aan de sectoren die het meest kwetsbaar zijn voor de pandemie (bijvoorbeeld de gezondheidszorg, de kmo's en de arbeidsmarkten).

Meer informatie

EU cohesion policy action against coronavirus

Open gegevensplatform over het cohesiebeleid en Coronavirus dashboard


Terug naar boven