r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Bulgarije: volledig en onvoorwaardelijk respect voor EU-waarden, eisen EP-leden

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 8 oktober 2020.

Het Parlement betreurt de “aanzienlijke achteruitgang” van de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten.

Het Europees Parlement spreekt in een resolutie zijn “ondubbelzinnige steun uit voor het volk van Bulgarije en zijn legitieme eisen en verlangens op het gebied van rechtvaardigheid, transparantie, verantwoordingsplicht en democratie”. Deze resolutie werd aangenomen met 358 stemmen voor, 277 tegen en 56 onthoudingen. De leden veroordelen het politiegeweld en het “buitensporig optreden”, in het bijzonder het gebruik van geweld tegen vrouwen, kinderen en journalisten, evenals “de onwettige en buitensporige audits” van privébedrijven die de demonstranten steunen.

Europese waarden in gevaar

De resolutie stelt dat “een aanzienlijke achteruitgang wat betreft de eerbiediging van de rechtsstaat, de democratie en de grondrechten, met inbegrip van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de scheiding der machten, de strijd tegen corruptie en de mediavrijheid”. Daarnaast richt de tekst zich op systematische problemen in het rechtsstelsel in het bijzonder wat betreft de bepalingen inzake de Hoge Raad van Justitie en de procureur-generaal.

Andere zorgen zijn:

  • Grondwetshervormingen moeten in lijn zijn met internationale standaarden
  • Mogelijke aanpassingen aan de kieswet, zo kort voor de verkiezingen
  • Te snel aangenomen wetgeving
  • Onderzoeken naar corruptie in hogere kringen zonder tastbaar resultaat
  • De status van de grondrechten, bijvoorbeeld m.b.t. haatzaaiing, discrimatie op grond van geslacht en seksuele geaardheid, de rechten van Roma en asielzoekers.

Mediavrijheid en EU-financiering

De Europarlementariërs veroordelen de lastercampagnes en het geweld tegen journalisten. Zij zijn erg bezorgd over de afname van de mediavrijheid, transparantie en grote concentratie van eigendom van media. Bezorgdheid is ook rondom de aantijgingen dat EU-financiering eerder gaat naar media die de regering gunstig gezind zijn. De leden benadrukken de noodzaak voor strengere controles op het uitgeven van EU-gelden en willen dat de zorgen over het gebruik van belastinggeld voor de zelfverrijking van de regeringspartij aangepakt worden.

Citaat en debat

“De rechtsstaat bekent een scheiding van de machten, maar aantijgingen van rechterlijke corruptie en politiek gedreven vervolgingen vieren hoogtij. Het betekent mediavrijheid, maar we zien dat ze regering druk uitoefent op publieke media en cliëntelisme toepast op commerciële media. Het betekent handhaving van burgerrechten, maar we zien politiegeweld en de onderdrukking van minderheden”, zei rapporteur Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spanje).

Kijk het debat (maandag 5 oktober) hier terug - vanaf ongeveer 19:39.

Achtergrond

Demonstranten in Bulgarije eisen het aftreden van premier Boyko Borisov en hoofdaanklager Ivan Geshev. Burgers raken steeds meer gefrustreerd met de systematische politieke corruptie.


Terug naar boven