r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Sassoli over de begrotingsonderhandelingen: Het Parlement blokkeert niets

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 1 oktober 2020.

David Sassoli zei tegen de EU-leiders dat het Parlement niets blokkeert in de begrotingsonderhandelingen, maar het belang van de Europese burgers beschermt.

De voorzitter van het Europees Parlement gaf een toespraak aan het begin van de EU-top op 1-2 oktober. In zijn toespraak benadrukte hij de noodzaak voor een Europa dat aan de verwachtingen van de mensen voldoet.

“We staan aan het begin van een pad om een onderscheiden, ontvankelijker, inclusiever en eerlijker Europa te creëren - een Europa dat tastbare voordelen levert aan onze burgers. Het is onze plicht om op het rechte pad te blijven en niet af te wijken,”, zei Sassoli tegen de EU-leiders.

Hij vernoemde de noodzaak om actief de interne markt te herstellen in de nasleep van de coronacrisis, de economie herop te bouwen, banen te creëren, de sociale en economische verschillen aan te pakken en te voldoen aan de behoeften van zij die het meeste geleden hebben.

Als één van de oorzaken van de groeiende ongelijkheid, had hij het over het gebrek aan internettoegang: “In de wereld die nu vorm krijgt, moet toegang tot het internet gezien worden als een nieuw mensenrecht” zei hij. “De uitdaging voor de EU is om pionier en het leidende voorbeeld te zijn in de democratisering van de digitale wereld”.

Hij verweet de EU-leiders voor hun “onaanvaardbare vertragingen bij de besluitvorming” wanneer het over immigratie gaat. Hij beschreef het asiel- en migratiepact dat de Europese Commissie op 23 september voorstelde als een “stap vooruit” en benadrukte dat het Parlement open staat om met de Raad en het Duitse voorzitterschap te onderhandelen.

Over de huidige onderhandelingen over de meerjarenbegroting, vermelde hij de nood aan voorstellen, want “op dit moment zijn de voorstellen op de onderhandelingstafel van het Parlement zelf”.

“Ik wil erg duidelijk zijn, want sommige rondgestrooide laster is volledig onaanvaardbaar: het Parlement houdt niets tegen. Onze eisen zijn in het belang van de Europese burgers. De vertragingen komen door het gebrek aan tegenvoorstellen van de Raad”, zei hij.

Hij riep het Duitse voorzitterschap op om constructieve voorstellen te doen over drie voorname zaken: de garantie voor de financiering van strategische programma’s; de verzekering dat het herstelplan gefinancierd wordt door nieuwe eigen middelen, en niet door de burgers; en het inbouwen van een efficiënt conditionaliteitsprincipe verbonden aan het respect voor de rechtstaat.

Voorzitter Sassoli betuigde steun aan de bevolking van Belarus die strijden voor democratie en riep op tot onmiddellijke sancties van de EU tegen iedereen die zich schuldig maakt aan verkiezingsfraude, geweld en onderdrukking.

Over de spanning in het oostelijke Middellandse Zeegebied, zei de voorzitter van het Parlement: “We tonen geen enkele aarzeling en zijn vastberaden om solidariteit te betuigen aan Griekenland en Cyprus.” Hij riep op tot overleg met Turkije voor een duurzame oplossing van het conflict.

Mr Sassoli onderstreepte de noodzaak om snel te starten met de Conferentie over de Toekomst van Europa in Straatsburg. “Onze burgers verdienen een EU die de moed heeft om te handelen naar haar overtuigingen, die ideaal geplaatst is om toekomstige uitdagingen aan te pakken en die niet alleen afhankelijk is van oubollige methoden,” besloot hij.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20200924STO87818


Terug naar boven