r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Douane-unie: Nieuw actieplan om EU-douane verder te ondersteunen in vitale rol: de inkomsten, welvaart en veiligheid van de EU beschermen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 28 september 2020.

Vandaag heeft de Europese Commissie een nieuw actieplan voor de douane-unie gelanceerd met een reeks maatregelen om de Europese douane de komende vier jaar slimmer, innovatiever en efficiënter te maken. Met de aangekondigde maatregelen wordt de douane-unie als hoeksteen van de eengemaakte markt versterkt en wordt bevestigd dat de douane-unie een belangrijke rol speelt in de bescherming van de inkomsten van de EU en van de veiligheid, gezondheid en welvaart van de Europese burgers en bedrijven.

In haar politieke beleidslijnen had voorzitter Von der Leyen al aangekondigd dat de douane-unie op een hoger plan moest worden gebracht, met name door te zorgen voor een geïntegreerde Europese aanpak van het douanerisicobeheer die doeltreffende controles door de lidstaten ondersteunt. Dat is precies wat dit actieplan doet.

Paolo Gentiloni, commissaris voor Economie: "De douane-unie van de EU was een van de eerste concrete verwezenlijkingen van de Europese integratie en heeft al meer dan vijf decennia bijgedragen aan de bescherming van de Europeanen en aan de handel over onze grenzen heen - grenzen die slechts zo sterk zijn als de zwakste schakel. Om te kunnen inspelen op nieuwe uitdagingen moeten we onze douanevoorschriften slimmer maken en ervoor zorgen dat deze beter werken voor lidstaten, burgers en legitieme bedrijven. Dit vraagt om een beter gebruik van data, betere instrumenten en apparatuur en meer samenwerking binnen de EU en met de douaneautoriteiten van partnerlanden. Er is ook behoefte aan betere prognoses, zodat de douanediensten van de EU met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien. Vandaag leggen we vast hoe we onze douane-unie op een hoger plan zullen brengen.”

Het nieuwe actieplan omvat maatregelen met betrekking tot risicobeheer, het beheersen van e-commerce, het bevorderen van de naleving en het optreden als één douaneautoriteit:

  • Risicobeheer: het actieplan zet met name in op het op grotere schaal beschikbaar stellen en gebruiken van gegevens en gegevensanalyses voor douanedoeleinden. Het plan roept op tot een slim, op risico's gebaseerd toezicht op toeleveringsketens en tot de oprichting van een nieuwe hub binnen de Commissie voor het verzamelen, analyseren en delen van douanegegevens die kunnen helpen om cruciale beslissingen te onderbouwen, zwakke punten aan de buitengrenzen van de EU op te sporen en toekomstige crisissen te beheersen.
  • E-commerce beheersen: om de elektronische handel en de nieuwe uitdagingen die hiermee gepaard gaan het hoofd te bieden, zullen de verplichtingen voor betaaldienstverleners en onlineverkoopplatforms worden aangescherpt. Dit moet fraude met douanerechten en belastingen in de elektronische handel helpen bestrijden.
  • De naleving bevorderen: het nieuwe initiatief voor een “éénloketsysteem” zal het voor legitieme bedrijven gemakkelijker maken om hun grensformaliteiten op één portaal af te handelen. Het zal meer collaboratieve verwerking en uitwisseling van informatie en een betere risicobeoordeling door douaneautoriteiten mogelijk maken.
  • Optreden als één douaneautoriteit: het actieplan voorziet in de uitrol van moderne en betrouwbare douaneapparatuur in het kader van de volgende EU-begroting. Er zal een nieuwe reflectiegroep worden opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en het bedrijfsleven, en deze groep zal helpen met de voorbereiding op toekomstige crisissen en uitdagingen zoals onvoorziene mondiale ontwikkelingen en toekomstige bedrijfsmodellen.

De douane-unie van de EU

De douane-unie van de EU, die 50 jaar bestond in 2018, vormt vanuit douaneperspectief gezien één enkel douanegebied waarbinnen gemeenschappelijke regels gelden. In de douane-unie zijn de douaneautoriteiten van de EU-lidstaten verantwoordelijk voor een groot en toenemend aantal controles.

De Europese douane speelt dan ook een belangrijke rol bij de ondersteuning van de economie en de toekomstige groei. De douane moet ervoor zorgen dat de toenemende legitieme handel zo snel en naadloos mogelijk kan verlopen. Tegelijkertijd strijden de autoriteiten voortdurend tegen toenemende fraude en smokkel van illegale of onveilige goederen. De douane is ook cruciaal voor het herstel na de huidige, ongekende gezondheidscrisis. Europese douaneautoriteiten en -beambten hebben van bij het begin van de coronaviruspandemie een belangrijke rol gespeeld door enerzijds de invoer van beschermingsmiddelen te vergemakkelijken en anderzijds namaakproducten zoals nepmaskers en namaakgeneesmiddelen tegen te houden aan de buitengrenzen van de EU.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de douaneautoriteiten van de lidstaten de uitdagingen van hun diverse takenpakket moeilijk het hoofd kunnen bieden. Er zijn blijvende en mogelijk zelfs groter wordende uitdagingen zoals de huidige noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid, de gevolgen van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de eengemaakte markt en de douane-unie van de EU, en de opkomst van digitalisering en e-handel. Om ten volle bij te dragen aan het welzijn van alle EU-burgers en aan het faciliteren van de handel, hebben onze douaneautoriteiten geavanceerde technische uitrusting en analysecapaciteit nodig waarmee ze risicovolle in- en uitvoer beter kunnen voorspellen. Intensievere douanesamenwerking met belangrijke internationale handelspartners zoals China zal ons helpen in onze inspanningen om de handel te vergemakkelijken en tegelijkertijd doeltreffende controles uit te voeren.

Achtergrond

De douane-unie van de EU is een hoeksteen van onze eengemaakte markt geworden: de EU-grenzen worden beveiligd, de Europeanen worden beschermd tegen verboden en gevaarlijke goederen zoals wapens, drugs en producten die schadelijk zijn voor het milieu, en de handel met de rest van de wereld wordt vergemakkelijkt. Bovendien levert de douane-unie inkomsten op voor de EU-begroting. Maar het is duidelijk geworden dat slimmere werkmethoden nodig zijn zodat de douaneautoriteiten opgewassen zijn tegen hun lange en groeiende lijst van verantwoordelijkheden.

Het actieplan kon voortbouwen op een innoverend verkenningsproject over “De toekomst van de douane in de EU-2040” waarmee werd nagestreefd om met de hoofdrolspelers tot een gemeenschappelijke en strategische zienswijze op de aanpak van actuele en toekomstige uitdagingen voor de douane te komen en een toekomstvisie voor de EU-douane in 2040 te ontwerpen.

Meer informatie

Voor meer informatie, zie vragen en antwoorden en factsheet.

Actieplan van de Commissie voor de douane-unie

Nieuwe video's


Delen

Terug naar boven