r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Kapitaalmarktenunie: Commissie wil Europese kapitaalmarkten stimuleren

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 24 september 2020.

De Europese Commissie komt vandaag met een nieuw, ambitieus actieplan om de kapitaalmarktenunie (KMU) in de Europese Unie de komende jaren impulsen te geven. Vandaag is de topprioriteit voor de EU het herstel van de economische crisis zonder weerga die de COVID-19-uitbraak heeft veroorzaakt. Voor deze opdracht is het van essentieel belang om de kapitaalmarkten in de EU te ontwikkelen en voor toegang tot marktfinanciering te zorgen.

Grote en geïntegreerde kapitaalmarkten zullen het herstel van de EU ondersteunen doordat bedrijven — en met name het midden- en kleinbedrijf — toegang krijgen tot nieuwe financieringsbronnen en Europese spaarders het vertrouwen krijgen om voor hun toekomst te beleggen. Levendige kapitaalmarkten zullen ook de groene en digitale transitie ondersteunen en zullen helpen de economie inclusiever en veerkrachtiger te maken. De kapitaalmarktenunie is ook van cruciaal belang om de internationale rol van de euro te bevorderen.

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter voor een economie die werkt voor de mensen: “De coronacrisis heeft ons duidelijk gemaakt dat we nu echt werk moeten maken van de totstandbrenging van een kapitaalmarktenunie. Hoe krachtig het economisch herstel is, zal in de eerste plaats afhangen van de vraag hoe goed onze kapitaalmarkten functioneren en of mensen en bedrijven toegang kunnen krijgen tot de beleggingskansen en de marktfinanciering die ze nodig hebben. We moeten gaan voor massale investeringen die de EU-economie duurzamer, digitaler, inclusiever en veerkrachtiger maken. Het actieplan van vandaag wil vastberaden komaf maken met een aantal van de resterende hinderpalen voor een eengemaakte kapitaalmarkt.”

Het actieplan heeft drie centrale doelstellingen:

  • Het economisch herstel van de EU groen, digitaal, inclusief en veerkrachtig maken door financiering beter toegankelijk te maken voor Europese bedrijven, en met name het mkb.
  • De EU nog veiliger maken als locatie waar mensen kunnen sparen en beleggen op lange termijn.
  • De nationale kapitaalmarkten integreren tot een echte EU-brede eengemaakte markt.

Om dat alles waar te maken, stelt de Commissie vandaag zestien gerichte maatregelen voor om echt progressie te maken bij de voltooiing van de KMU. Met de vandaag aangekondigde maatregelen wil de EU onder meer:

  • Een centraal toegangspunt creëren waar beleggers ondernemingsgegevens kunnen vinden.
  • Verzekeraars en banken steunen om meer in bedrijven in de EU te beleggen
  • Beleggers beter beschermen, en zo meer grensoverschrijdende beleggingen in de EU stimuleren
  • Monitoring stimuleren van de toereikendheid van pensioenen in Europa
  • Insolventieregels meer harmoniseren of laten convergeren
  • Voortvarend inzetten op convergentie in het toezicht en op een coherente toepassing van het single rulebook voor financiële markten in de EU.

Deze maatregelen bouwen voort op de progressie die is gemaakt met het KMU-actieplan 2015 en met de tussentijdse evaluatie uit 2017, en geeft gevolg aan oproepen van het Europees Parlement (concept-initiatiefverslag (INI), juni 2020) en van de Raad (Raadsconclusies, 5 december 2019). Hierin is ook het uitgebreide overleg met stakeholders meegenomen en de aanbevelingen van het High Level Forum on Capital Markets Union.

Achtergrond

De KMU is geen doel op zich, maar is een onmisbaar instrument om resultaten te boeken voor de centrale doelstellingen van het economisch beleid: het herstel na de coronacrisis, een inclusieve en veerkrachtige economie die werkt voor iedereen, de dubbele transitie naar een digitale en duurzame economie, en open strategische autonomie in de periode na de Brexit en in een steeds complexere wereld. Om die doelstellingen te verwezenlijken, zijn massale investeringen nodig die met overheidsmiddelen en traditionele financiering via bancair krediet alleen niet kunnen worden uitgevoerd. Alleen grote, goed functionerende en geïntegreerde kapitaalmarkten kunnen die steun de omvang geven die nodig is om van de coronacrisis te herstellen. Alleen een goed functionerende KMU kan de enorme investeringen mobiliseren en kanaliseren die nodig zijn om de klimaat- en milieu-uitdagingen aan te gaan waar we voor staan, en kan onze bedrijven helpen bij de digitalisering, zodat ze internationaal kunnen blijven concurreren.

Alle Europeanen moet iets hebben aan de KMU, waar zij ook leven of werken. De consumenten moeten meer keuze krijgen wat betreft hun spaargeld en beleggingen. Ook moeten zij beter worden geïnformeerd en de nodige bescherming krijgen, waar zij zich ook bevinden. Bedrijven, met inbegrip van het midden- en kleinbedrijf, moeten in de EU toegang kunnen krijgen tot financiering en beleggers moeten overal in de EU in projecten kunnen investeren.

Meer informatie

Actieplan

Vragen en antwoorden

Factsheet

Meer informatie over de kapitaalmarktenunie


Terug naar boven