r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Staat van de EU: EP-leden bespreken maatregelen om Europa te verbeteren

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 16 september 2020.

Het jaarlijkse debat over de Staat van de Europese Unie op 16 september richtte zich op EU-plannen om klimaatverandering, racisme, gezondheidsrisico’s en migratie aan te pakken.

Link naar de video: SOTEU-debat

Toespraak over de Staat van de Europese Unie

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen kwam naar het Europees Parlement in Brussel om haar eerste toespraak over de Staat van de Europese Unie te geven. Ze keek terug op wat de Commissie verwezenlijkt heeft tijdens het voorbije jaar en presenteerde een aantal nieuwe EU-initiatieven, die ze met Europarlementariërs besprak tijdens het daaropvolgende debat.

Ze kondigde plannen aan met onder andere maatregelen om beperkingen binnen de interne markt uit de weg te ruimen, een nieuwe strategie voor het Schengengebied, een voorstel om de CO2-uitstoot tegen 2030 tot ten minste 55% te verminderen en investeringen in digitale technologieën. De besluitvorming van de EU moet ook sneller.

Op het vlak van buitenlandse zaken, benadrukte ze de noodzaak van samenwerking met internationale organen, maar erkende de noodzakelijke rol van de EU om het voortouw te nemen in de hervorming van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Wereldhandelsorganisatie. Ondanks het feit dat China een belangrijke partner is op het vlak van klimaatverandering, mag dit de EU er niet van weerhouden om zich uit te spreken over schendingen van mensenrechten, zei ze.

Von der Leyen sprak over de impact van het coronavirus en zei dat dit jaar duidelijk werd dat we een sterkere Europese Gezondheidsunie moeten vormen: “Het is nu de tijd om dit te realiseren. We moeten nu de eerste lessen trekken uit de gezondheidscrisis.”

Von der Leyen drong ook aan op meer inspanningen rond migratie. “Migratie is een Europese uitdaging en heel Europa moet een bijdrage leveren,” zei ze.

De Commissievoorzitter kondigde een actieplan aan om racisme en haattaal te bestrijden. Ze stond achter de rechten voor LGBTQI-mensen en het wederzijdse respect voor familiebetrekkingen in de EU.

“De toekomst brengt wat we ervan maken. En Europa zal zijn wat wij willen dat het wordt. We moeten stoppen met de afbraak en aan de opbouw werken, om het sterker te maken en een wereld te creëren waar we in willen leven,” concludeerde ze.

Reacties van Europarlementsleden

EP-leden steunden in grote lijnen de vele nieuwe initiatieven die aangekondigd werden, maar vroegen ook bijzondere aandacht voor beleidsterreinen waar de EU zich op moet concentreren.

Manfred Weber (EVP, Duitsland) zei dat nieuwe banen een prioriteit moeten zijn: “Kijk bijvoorbeeld naar Italië, waar 40% van de mensen nog steeds werkloos is. In de EU vandaag is een nieuwe verloren generatie onaanvaardbaar.” Hij voegde toe: “Je kan het geld van het herstelfonds maar één keer uitgeven en onze prioriteit gaat naar de toekomst van de jonge Europese generatie.” Weber benadrukte ook de noodzaak voor de EU om zich met één stem uit te spreken over buitenlandse zaken. Op het vlak van Belarus, zei hij: “Als we geloofwaardig willen zijn, moeten we de mensen die in Minsk protesteren tonen dat Europa aan hun kant staat.”

S&D-voorzitter Iratxe García Pérez (Spanje) sprak over de verscheidene uitdagingen voor Europa. Als voorstander van een belasting op financiële transacties zei ze: “We kunnen alleen op deze manier investeren in ecologische en sociale transities zonder iemand achter te laten.” Ze was tevreden met de doelstelling om uitstoot tegen 2030 te verminderen maar zei dat we niet mogen vergeten dat “mensen deel van deze transities zijn, en dat we een strategie nodig hebben om armoede aan te pakken, inclusief kinderarmoede en minimumlonen,” wat in de toespraak van von der Leyen ook ter sprake kwam. Ze pleitte voor steun aan de culturele sector en de oprichting van een Europees cultureel platform om “het voor jongeren mogelijk te maken samen te werken en de Europese culturele gemeenschap te versterken”.

Dacian Cioloş (Renew, Roemenië) zei dat Europa enorme vooruitgang geboekt heeft tijdens de voorbije maanden: “Er is geen twijfel mogelijk dat het herstelplan een historische stap vooruit is en het belichaamt de kracht van de Unie en ons vermogen om samen een crisis te overwinnen.” Maar hij onderstreepte ook de nood aan respect voor de rechtstaat als een basisprincipe op het vlak van financiering en om het vertrouwen van de mensen te waarborgen: “[...] de financiële belangen van de Unie moeten beschermd worden tegen corruptie en belangenconflicten.” Hij had lof voor de reactie van de Commissie op de vraag van het Parlement voor een effectbeoordeling van de klimaatwetgeving en digitale plannen.

Nicolas Bay (ID, Frankrijk) betreurde het gebrek aan beschermingsmaatregelen tijdens het hoogtepunt van de gezondheidscrisis en de strenge milieumaatregelen, die het concurrentievermogen van Europese bedrijven verzwakten: “Dit heeft niet geholpen bij het vrijwaren van de onafhankelijkheid en de welvaart van de Europese toekomst, maar het maakt Europa eerder kwetsbaarder dan ooit op wereldniveau.”

Ska Keller (Groenen/EVA, Duitsland) uitte kritiek op de omstandigheden waarin migranten ontvangen worden aan de buitengrenzen van de EU. “Het is schandalig waar we ons nu bevinden [...] en het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid als Europeanen om het helpen van mensen in nood een topprioriteit te maken en niet toe te geven aan deze rampzalige toestand,” zei ze terwijl ze de Commissie aanspoorde om de strijd aan te gaan met lidstaten over toereikende omstandigheden.” Ze had een warm onthaal voor de voorgestelde doelstelling om de uitstoot tegen 2030 tot 55% te verminderen. “Over het klimaat kan niet worden onderhandeld, dus we kunnen maar best snel reageren.”

Ryszard Antoni Legutko (ECH, Polen) zei dat het voorbije decennium een turbulente periode voor de EU was en dat het vandaag in een slechtere toestand verkeerde dan tien jaar geleden. “Elk jaar tijdens het voorbije decennium hoorden we van elke Commissievoorzitter dat een stralende toekomst en gloriedagen dichtbij waren, mits uiteraard meer bevoegdheden voor de Europese Commissie en de Europese instellingen ... Telkens minder mensen in Europa vatten deze boodschap nog serieus op.”

Manon Aubry (Frankrijk), medevoorzitter van de GUE/NGL-fractie, bekritiseerde de toespraak omdat het de solidariteitscrisis in de EU niet vermeldde, met de aanwezige belastingparadijzen en de problemen met de rechtstaat in Polen of Hongarije als voorbeeld. Ze was kritisch over de doelstelling van uitstoot te beperken tot 55% en zei dat die onvoldoende was. “Om onze uitdagingen aan te pakken, moeten we alles veranderen. Onze enige focus moet het milieu en sociale aspecten zijn,” zei ze, en riep op tot fiscale rechtvaardigheid en een einde aan belastingparadijzen in Europa.

Tot slot, als reactie op de EP-leden, riep von der Leyen op tot een “constructieve benadering tegenover migratie”. “Elk jaar komen er ongeveer twee miljoen mensen en 140 000 vluchtelingen naar Europa, we moeten dit aankunnen.” Ze zei dat de Commissie volgende week een wetsvoorstel zal voorleggen. Op het vlak van de rechtstaat zei ze dat “de Commissie de meest systematische en integrale aanpak in onze geschiedenis zal nemen.”

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20200910STO86855


Delen

Terug naar boven