r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie start initiatief voor duurzamere cacaoproductie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 22 september 2020.

De Europese Commissie is vandaag gestart met een initiatief om de duurzaamheid in de cacaosector te verbeteren. In het kader van een nieuwe dialoog tussen verschillende belanghebbenden komen vertegenwoordigers van Ivoorkust en Ghana — de twee belangrijkste cacaoproducerende landen die 70 % van de wereldwijde cacaoproductie voor hun rekening nemen — bijeen met vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de EU-lidstaten, de cacaoproducenten en het maatschappelijk middenveld. De dialoog heeft tot doel concrete aanbevelingen te doen om de duurzaamheid in de hele cacaotoeleveringsketen te bevorderen door middel van collectieve actie en partnerschappen. De nieuwe dialoog zal worden ondersteund door technische bijstand aan cacaoproducerende landen.

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter en waarnemend commissaris voor Handel zei hierover het volgende: “De cacaosector is belangrijk voor de EU en onze handelspartners. De start vandaag van de dialoog tussen verschillende belanghebbenden over duurzame cacao zal het herstel van de sector van COVID-19 helpen sturen en oplossingen vinden voor de bestaande uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Wij zijn van plan concrete aanbevelingen over duurzame cacao te formuleren, omdat handel niet alleen betrekking heeft op groei en winst, maar ook op de sociale en milieugevolgen van ons beleid.”

“Wanneer we over cacao praten, is duurzaamheid van cruciaal belang”, aldus Jutta Urpilainen, commissaris voor Internationale Partnerschappen. “Het is mogelijk de drie pijlers van duurzame ontwikkeling — sociaal, economisch en ecologisch — tegelijkertijd op te richten. Wij staan klaar om als eerlijke bemiddelaar op te treden om de basis te leggen voor een nieuw internationaal kader voor duurzame cacao.”

Een reeks thematische groepen in het kader van de dialoog tussen verschillende belanghebbenden komt tussen oktober 2020 en juli 2021 bijeen om:

  • te bespreken hoe verantwoorde praktijken van EU-bedrijven die betrokken zijn bij de toeleveringsketens van cacao, kunnen worden aangemoedigd;
  • bij te dragen aan andere relevante bestaande initiatieven van de Commissie, onder meer inzake zorgvuldigheidseisen en ontbossing;
  • input te leveren voor de beleidsdiscussies tussen de EU en de betrokken cacaoproducerende landen (Ivoorkust en Ghana);
  • de Europese Commissie bij te staan bij het opzetten en uitvoeren van ondersteunende projecten op het gebied van duurzame cacaoproductie.

Tijdens een zitting in de herfst van 2021 zal de balans worden opgemaakt van de geboekte vooruitgang en een openbaar verslag worden opgesteld waarin de vooruitgang ten aanzien van de aanbevelingen wordt geëvalueerd en verdere stappen worden beschreven.

De dialoog stemt overeen met de politieke prioriteiten van de EU in het kader van de Green Deal en de nultolerantiebenadering van de Commissie ten aanzien van kinderarbeid. De dialoog bouwt ook voort op het gezamenlijke initiatief van Ivoorkust en Ghana van juni 2019 inzake een minimumprijs voor cacao op de wereldmarkt en de levensonderhoudstoeslag (Living Income Differential) die zij met vertegenwoordigers van de cacao- en chocolade-industrie in het leven hebben geroepen om voor lokale boeren een fatsoenlijk inkomen te waarborgen.

Het nieuwe initiatief voor duurzame cacao maakt deel uit van een breder pakket maatregelen van de Europese Commissie om duurzaamheidskwesties horizontaal en binnen de sector aan te pakken. Zij omvatten een beleidsdialoog met Ivoorkust en Ghana om ervoor te zorgen dat prijsstijgingen worden gekoppeld aan maatregelen om ontbossing een halt toe te roepen en kinderarbeid in de toeleveringsketens voor cacao uit te bannen.

Achtergrond

Ivoorkust en Ghana zijn 's werelds grootste exporteurs van ruwe cacao, goed voor ongeveer 60 % van de wereldwijde uitvoer (ITC 2020). Cacao levert een belangrijke bijdrage aan de exportopbrengsten en is de belangrijkste bron van inkomsten voor tot zes miljoen boeren in Ivoorkust en Ghana. Indirect draagt cacao bij aan het levensonderhoud van nog eens 50 miljoen mensen (UNCTAD 2016). Tegelijkertijd brengt de cacaoproductie bijzondere risico's met zich mee in verband met kinderarbeid, lage inkomsten voor lokale boeren, ontbossing en bosdegradatie.

De Europese Unie is de grootste importeur van cacao ter wereld en is goed voor 60 % van de wereldwijde invoer (ITC 2020). Ivoorkust en Ghana zijn belangrijke leveranciers van cacao op de EU-markt, waartoe zij in het kader van hun respectieve economische partnerschapsovereenkomsten rechten- en quotavrije toegang hebben.

Meer informatie

EU-cacao-initiatief

Conceptnota voor de dialoog tussen verschillende belanghebbenden

Agenda van het startevenement op 22 september 2020


Terug naar boven