r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Technische Briefing Van boer tot bord - strategie

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op dinsdag 22 september 2020.

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Ambtenaren van de Europese Commissie zullen op woensdag 23 september een digitale (besloten) technische briefing verzorgen voor de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de “Van boer tot bord”-strategie. De commissie heeft deze strategie aangemerkt als prioritair voorstel. Deze briefing is bedoeld om meer duidelijkheid te krijgen over de precieze inhoud van de strategie en de uitwerking ervan in de nog te verschijnen voorstellen in de komende jaren. Vragen als hoe krijgen de Europese doelstellingen een nationale doorvertaling en hoe ziet de samenhang tussen deze strategie en het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid eruit, zullen naar verwachting de revue passeren.

Ook zullen de leden naar verwachting vragen langs welke meetlat gekwantificeerde doelstellingen als 50% verminderen van het totale gebruik van chemische pesticide en het met ten minste 50% terugdringen van nutriëntenverliezen zullen worden afgezet. De leden kunnen deze informatie gebruiken voor het algemeen overleg op 13 oktober met de minister van LNV over de Landbouw- en Visserijraad op 19 en 20 oktober. Tijdens de Raad in oktober zullen naar verwachting Raadsconclusies worden aangenomen over de “Van boer tot bord”-strategie.

  • 23/09: Technische Briefing “Van boer tot bord” - strategie

Terug naar boven