r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Samen werken aan verandering: opiniestuk van Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 22 september 2020.

Pandemieën hebben altijd al het lot van de mens beïnvloed. Wij gaan de wereld in een ander licht zien en herontdekken de waarde van veel eenvoudige dingen in het leven, zoals onze dagelijkse routine, een knuffel voor onze familieleden, de natuur overal om ons heen. Wij stellen ons vragen over de manier waarop wij de dingen aanpakken: kan het niet beter? Het is een gelegenheid om onze toekomst anders te plannen.

Bij deze pandemie is het niet anders. Voor miljoenen mensen is het natuurlijk een pijnlijke en verontrustende periode, en nu het aantal besmettingen in sommige delen van Europa weer stijgt, blijft waakzaamheid geboden. Maar in die zes maanden is ook de waarde van bepaalde dingen gebleken, zoals een Unie waar je op 27 landen kunt rekenen om er bovenop te komen. Het biedt ons de kans om er samen sterker uit te komen.

Het historische akkoord over NextGenerationEU, ons plan ter waarde van 750 miljard euro voor herstel en voor de toekomst, bewijst dat het mogelijk is. Nooit eerder was Europa zo eensgezind. Het is dus tijd om op dat elan verder te gaan.

Op het vlak van migratie, bijvoorbeeld. Europa is daarover al te lang verdeeld geweest. Ik ben ervan overtuigd dat wij die kwestie samen kunnen en moeten aanpakken. Maar je hoeft maar naar het nieuws te kijken om te zien hoe dringend een duurzame oplossing moet worden gevonden voor iedereen. Zoals ik eerder deze week in mijn toespraak over de Staat van de Unie heb gezegd, stelt de Europese Commissie de komende dagen een nieuw Europees migratiepact voor. Wij kiezen daarbij voor een menselijke en menslievende aanpak en zullen ervoor zorgen dat het pact niet alleen in naam een Europees project is, maar echt een gemeenschappelijke oplossing. Het is gebaseerd op solidariteit tussen Europeanen en vluchtelingen en op de collectieve verantwoordelijkheid van de nationale regeringen. Migratie zal er altijd zijn. Wij moeten dit goed aanpakken, met alle uitdagingen en kansen.

Dit is het moment om Europa weer op de been te krijgen en te werken aan die betere manier van leven. Tijdens de lockdown verlangden wij naar schonere lucht en groenere steden. Dankzij digitale technologie konden studenten blijven studeren en bedrijven blijven draaien, maar te veel Europeanen in plattelandsgebieden of kansarme gezinnen bleven achter. De wereld moet beter uit deze pandemie komen en wij hebben nu alles in handen om dat waar te maken.

Met NextGenerationEU hebben wij de nodige financiële middelen om dringende strategische maatregelen te nemen, van het verhogen van de internetsnelheid tot het ondersteunen van onze industrie. Wij hebben de kans om meer te doen dan alleen onze economie herstellen: wij kunnen voor de wereld van morgen een betere manier van leven scheppen. Dat is nergens belangrijker dan in onze verhouding met onze planeet. In de Europese Green Deal hebben wij tot doel gesteld om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dat doel zeker te kunnen halen, zullen wij voorstellen om onze uitstoot tegen 2030 niet met 40 % te verminderen, zoals nu is afgesproken, maar met ten minste 55 %.

Dat is een zeer ambitieuze maar realistische sprong voorwaarts, en onze economie en industrie zullen er wel bij varen. De voorbije weken heb ik honderden brieven ontvangen van zowel burgers als CEO's en ngo's, met de vraag aan Europa om het voortouw te nemen. Wij zijn er klaar voor. Het gaat niet alleen om minder uitstoot. Het gaat om een betere wereld om in te leven, van betere gebouwen tot een schoner vervoer.

Als wij onze planeet ten goede veranderen, moeten wij ook onze mentaliteit ten goede veranderen. De Europese Green Deal is niet alleen een ecologisch en economisch project. Het moet een nieuw cultureel project voor Europa worden. Cultuur ontstaat wanneer briljante geesten samenkomen. Daarom wil ik dat de EU een nieuw Europees Bauhaus opzet, geïnspireerd op de kunstschool die een eeuw geleden vorm en functie verenigde. Het wordt een ruimte waar architecten en kunstenaars, ingenieurs en ontwerpers samen scheppend werk verrichten om stijl en duurzaamheid met elkaar in overeenstemming te brengen.

Dit is slechts een klein deel van het werk dat ons wacht. Wij moeten ons vastberaden opstellen, of het nu gaat om een sterkere Europese gezondheidsunie of om werk dat loont voor iedereen. Ik ben ervan overtuigd dat Europa alles in huis heeft om dit waar te maken. Wij hebben de visie, het plan en de investeringen. En wij hebben onze eenheid hervonden. Laten wij dus aan de slag gaan en ervoor zorgen deze pandemie ons lot ten goede heeft veranderd.

Dit stuk is verschenen in diverse Europese media.


Terug naar boven