r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Conclusies Raad Landbouw

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 21 september 2020.

Voornaamste resultaten

De landbouwministers zijn in Brussel doorgegaan met de besprekingen over het hervormingspakket voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2020, om de algemene oriëntatie (Raads­standpunt) in oktober 2020 te kunnen aannemen. Ook bespraken ze handels­gerelateerde landbouw­kwesties, met bijzondere aandacht voor recente en toekomstige onderhandelingen over vrijhandels­overeenkomsten met derde landen.

Julia Klöckner, Duits minister van Voedselvoorziening en Landbouw

Wij zijn vandaag goed gevorderd met onze besprekingen over de GLB-hervorming, en ik ben ervan overtuigd dat wij de algemene oriëntatie van de Raad in onze volgende zitting zullen kunnen aannemen. Er was brede consensus en steun om dit in oktober gedaan te krijgen. Wij moeten nog enkele kwesties bespreken, maar ik was alvast blij met de bereidheid tot compromis. Een ding staat vast: wij zullen ervoor zorgen dat de Europese landbouwers concurrerend blijven in hun transitie naar groenere werkmethoden. Er mag geen twijfel over bestaan dat onze groene ambities reëel en haalbaar zijn voor de Europese landbouwers.

Julia Klöckner, Duits minister van Voedselvoorziening en Landbouw

Tijdens de ochtendsessie kwamen 3 elementen van de GLB-hervorming aan bod: de groene architectuur, de opname van de MFK‑conclusies van de Europese Raad in het toekomstige systeem van rechtstreekse betalingen, en het nieuwe uitvoeringsmodel. Ondanks bepaalde menings­verschillen zijn de ministers vastbesloten om in oktober overeenstemming te bereiken. Veel ministers beschouwden de voorstellen van het voorzitterschap als een stap in de goede richting. Deze omvatten de invoering van een uniform minimum­percentage niet-productieve gebieden in de hele EU, en een meer flexibele en vrijwillige benadering van de plafonnering van rechtstreekse betalingen. Het voorstel om verplichte ecoregelingen in te voeren - met een proeffase van 2 jaar - werd gedeeltelijk gesteund. Wat het nieuwe uitvoeringsmodel betreft, erkenden de ministers de geboekte vooruitgang. Ze vonden echter dat bepaalde kwesties verder moeten worden besproken, zoals de procedure voor goedkeuring van de nationale strategische plannen en, meer algemeen, de behoefte aan een vereenvoudigd beleid.

Handelsgerelateerde landbouw­kwesties

De ministers bespraken de recentste ontwikkelingen in de lopende onderhandelingen over vrijhandels­overeenkomsten en partnerschappen van de EU met derde landen, op basis van een presentatie door de Europese Commissie. Zo bleek dat de EU‑uitvoer van agrovoedings­producten in de eerste maanden van 2020 was toegenomen, dankzij de toepassing van recente overeenkomsten. Veel ministers schaarden zich ook uitdrukkelijk achter de inspanningen van de Commissie om open, eerlijke en duurzame handels­overeenkomsten met derde landen te sluiten, met name tijdens de COVID-19-pandemie.

Overige punten

De ministers hadden het ook over de volgende kwesties:

Frankrijk diende een verklaring in over de noodzaak om plantaardige eiwitten in Europa te ontwikkelen om de sterke afhankelijkheid van invoer te verminderen

Spanje riep er andermaal toe op de huidige begroting voor het programma voor de ultraperifere gebieden in het volgende MFK te handhaven

Tsjechië en Italië presenteerden een reeks principes voor voedingswaarde-etikettering op de voorkant van verpakkingen

Tsjechië verzocht de Commissie met een voorstel te komen om de productie van kooi-eieren in de EU uiterlijk in 2030 te verbieden

Duitsland lichtte de situatie van de Afrikaanse varkenspest in Duitsland (en de genomen maatregelen) toe

Tsjechië presenteerde een nota over de situatie in de varkenshouderij, met de vraag aan de Commissie om een gedetailleerde analyse

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3768

Brussel

21 september 2020

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden

Lijst van A-punten, wetgevingsberaadslagingen

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Resultaten van de Raadszitting Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR


Terug naar boven