r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Conclusies Raad Algemene Zaken

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 21 september 2020.

Videobeelden van de Raad Algemene Zaken van 21 september 2020 in Brussel

Voornaamste resultaten

Belarus

De Raad wisselde van gedachten over Belarus (Wit-Rusland), en herhaalde dat de EU de uitslag van de verkiezingen van augustus niet erkent, omdat deze niet vrij en niet eerlijk zijn verlopen.

De ministers merkten op dat het Belarussische volk ondanks de repressie blijk geeft van vastberadenheid en volharding. Ze benadrukten dat ze de democratische aspiraties van het Belarussische volk resoluut bijtreden en riepen op tot nieuwe, vrije en eerlijke verkiezingen onder toezicht van de OVSE.

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

Wij ondersteunen resoluut dat het Belarussische volk via een vrije en democratische verkiezing moet kunnen beslissen over zijn leider en de toekomst van zijn land. Wij hebben geen verborgen motieven en streven niet naar inmenging in de interne aangelegenheden van het land. Wij roepen alleen op tot een nationale dialoog over een oplossing van de huidige crisis, en tot vrije en eerlijke verkiezingen.

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

De ministers benadrukten hun steun voor de soevereiniteit en onafhankelijkheid van Belarus en riepen alle internationale partners op zich niet te mengen in zijn interne aangelegenheden.

Ook de sanctiekwestie werd besproken, en de ministers gaven opnieuw aan dat zij de politieke wil hebben om zo spoedig mogelijk nieuwe beperkende maatregelen aan te nemen.

Tot slot evalueerde de Raad de algemene betrekkingen van de EU met Belarus, met een debat over verdere financiële steun aan het maatschappelijk middenveld en onafhankelijke media.

Libië

Vervolgens besprak de Raad de jongste ontwikkelingen in Libië, in het licht van de aankondigingen door Fayez al‑Serraj (voorzitter van de presidentiële raad) en Aguila Saleh (voorzitter van het huis van afgevaardigden) van 21 augustus 2020 over een uitweg uit de Libische crisis.

De ministers noemden de volgende prioriteiten: een permanent en duurzaam staakt-het-vuren in het kader van het VN‑bemiddelingsproces, de opheffing van de blokkade van de olie-infrastructuur in heel Libië en de hervattting van de politieke dialoog.

De ministers gingen ook in op de resultaten van de onlangs gelanceerde operatie Irini in het kader van het VN‑wapenembargo.

Voorts nam de Raad nieuwe sancties aan tegen 2 personen en 3 entiteiten die de vrede en veiligheid in Libië ondermijnen, het wapenembargo schenden of schendingen van de mensenrechten begaan.

Europese Unie - Afrikaanse Unie

De Raad boog zich over de betrekkingen van de EU met de leden van de Afrikaanse Unie, en over hoe de banden met Afrika op middellange en lange termijn zowel politiek als economisch kunnen worden aangehaald.

De ministers kwamen overeen gezamenlijke strategische prioriteiten op te stellen om de weg vrij te maken voor samenwerking in het komende decennium. Ze besloten zich te richten op tastbare resultaten, volgens de "Team Europa"-aanpak.

Ook kreeg de Raad een stand van zaken over de post-Cotonou-onderhandelingen.

Actuele kwesties

De ministers kregen een briefing over Venezuela en de resultaten van de meest recente vergadering van de internationale contactgroep. Ze waren het erover eens dat de internationale gemeenschap alles in het werk moet stellen om Venezolanen te helpen bij het vinden van een vreedzame en democratische oplossing voor de huidige crisis, en om in de dringende behoeften van de bevolking te voorzien.

Wat Rusland betreft, is de hoge vertegenwoordiger ingegaan op de vergiftiging van Aleksej Navalny. Er moet dringend een internationaal onderzoek komen, in volledige transparantie en in samenwerking met de Organisatie voor het verbod van chemische wapens.

De ministers onderkenden de moeilijke situatie in Libanon. Ze uitten hun grote solidariteit met het volk en benadrukten dat er snel een nieuwe regering moet worden gevormd.

Inzake China werden de ministers door de hoge vertegenwoordiger ingelicht over het video-overleg van 14 september tussen de leiders van de EU en China. Hierbij ging bijzondere aandacht naar de stand van de onderhandelingen over een brede investerings­overeenkomst en de situatie op het gebied van de mensenrechten.

Tot slot gingen de ministers met betrekking tot Turkije kort in op de situatie in het oostelijke Middellandse Zeegebied in de aanloop naar de komende Europese Raad. Hoewel er recentelijk stappen in de goede richting zijn gezet, riepen ze Turkije op verdere maatregelen te treffen om de situatie te de-escaleren.

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3769

Brussel

21 september 2020

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Resultaten van de Raadszitting Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR


Terug naar boven