r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

D66-programma: EU-lidmaatschap in de grondwet

maandag 21 september 2020, 16:08
D66 verkiezingen 2017

Het EU-lidmaatschap in de grondwet, een sterkere positie voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement en een flexibeler EU-begroting. Dat zijn enkele punten uit het concept-verkiezingsprogramma van D66, waarin veel aandacht wordt besteed aan de rol van Europa. De belangrijkste plannen in vogelvlucht:

Nederland en Europa

D66 wil het lidmaatschap van de Europese Unie vastleggen in de Nederlandse Grondwet. Nederlanders moeten bij verkiezingen voor het Europees Parlement ook op een kandidaat uit een andere lidstaat kunnen stemmen. De Tweede Kamer krijgt in het D66-programma een sterkere positie om de regering te controleren door de informatiepositie wettelijk vast te leggen. De stand van zaken in EU-onderhandelingen moet eenvoudig kunnen worden gevolgd, bijvoorbeeld door een digitaal EU-volgsysteem. Europese Zaken moet een steviger positie krijgen in het kabinet, eventueel met een eigen staatssecretaris.

Institutioneel

D66 wil het Europees Parlement versterken om de Europese Commissie goed te kunnen controleren. De partij pleit ervoor Eurocommissarissen individueel ter verantwoording te roepen over wat zij doen. Er komt in de D66-plannen een kleinere Europese Commissie waarvan de voorzitter direct wordt gekozen. De Eurogroep moet een formele status krijgen met vaste procedures. Zo wordt informatie openbaar en kan besluitvorming van tevoren worden beïnvloed. De inzet van de Nederlandse regering in Europese onderhandelingen is in principe openbaar.

Uitbreiding

Landen die lid willen worden van de EU moeten volgens het D66-programma voldoen aan strenge eisen over economie, rechtsstaat en democratie. Zij krijgen hierbij hulp van de EU. De EU ondersteunt de landen in het Oostelijk Partnerschap bij het democratischer maken van hun bestuur, de bestrijding van corruptie en mensenrechtenschendingen en het respecteren van burgerrechten. D66 wil stopzetting van de EU-toetredingssteun voor Turkije.

Begroting en inkomsten

D66 is voorstander van het heffen van Europese belastingen: een CO2-belasting, belasting op plastic en belasting voor grote techbedrijven (digitaks) en de aanpak van brievenbusfirma's. De partij wil een flexibele jaarlijkse Europese begroting, in plaats van een begroting die voor elke zeven jaar wordt vastgesteld zoals nu wordt gedaan.

Corona- en andere crises

De productie van cruciale voorzieningen, zoals geneesmiddelen en medische beschermingsmiddelen, moeten volgens D66 Europees worden georganiseerd en verdeeld. Nederland moet zich ervoor inzetten dat de Europese Commissie mandaat en rugdekking heeft om hierin de leiding te nemen.

Bron: D66

Terug naar boven