r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Financiële stabiliteit: Commissie keurt in de tijd beperkt besluit goed zodat marktdeelnemers tijd krijgen om hun blootstelling aan centrale tegenpartijen (CTP's) uit het VK te verminderen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 21 september 2020.

De Commissie heeft vandaag een in de tijd beperkt besluit goedgekeurd waarmee financiële-marktdeelnemers 18 maanden de tijd krijgen om hun blootstelling aan centrale tegenpartijen (CTP's) uit het Verenigd Koninkrijk (VK) te verminderen.

Een CTP is een entiteit die systeemrisico vermindert en financiële stabiliteit versterkt doordat zij tussen de beide tegenpartijen bij een derivatencontract staat (d.w.z. zij treedt voor de verkoper als koper en voor de koper als verkoper van risico op). Een CTP probeert vooral het risico te beheren dat zich kan voordoen wanneer een van de tegenpartijen een deal niet nakomt. Centrale clearing is van cruciaal belang voor de financiële stabiliteit doordat hiermee het kredietrisico voor financiële bedrijven wordt verlaagd en de transparantie op de markt toeneemt.

In de EU is het financiële bestel sterk afhankelijk van diensten die CTP's uit het Verenigd Koninkrijk aanbieden. Dit is een grote bron van zorg voor de financiële stabiliteit en maakt het nodig om de blootstelling aan dit soort infrastructuur af te bouwen. De sector wordt dus sterk aangemoedigd om samen strategieën uit te werken waardoor zij minder afhankelijk worden van CTP's uit het VK die systeemrelevant zijn voor de Unie. Op 1 januari 2021 zal het Verenigd Koninkrijk de interne markt verlaten. Het tijdelijke gelijkwaardigheidsbesluit van vandaag wil de financiële stabiliteit in de EU beschermen en marktdeelnemers de nodige tijd geven om hun blootstellingen aan CTP's uit het VK te verminderen.

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter voor een economie die werkt voor de mensen: “Clearinginstellingen of CTP's zijn systeemrelevant voor ons financiële bestel. Met het besluit van vandaag beschermen we onze financiële stabiliteit, wat een van onze topprioriteiten is. De argumenten voor dit in de tijd beperkte besluit zijn bijzonder praktisch: EU-marktdeelnemers moeten hun buitensporige blootstellingen aan CTP's uit het VK verminderen, terwijl CTP's uit de EU hun clearingcapaciteit verder moeten uitbouwen. Blootstellingen zullen daardoor evenwichtiger worden. Dit is een kwestie van financiële stabiliteit.”

Achtergrond

Op basis van de analyse die de Commissie samen met de Europese Centrale Bank, de gemeenschappelijke afwikkelingsraad en de Europese toezichthouders heeft gemaakt, heeft de Commissie geconstateerd dat zich risico's voor de financiële stabiliteit zouden kunnen voordoen wat betreft de centrale clearing van derivaten via in het Verenigd Koninkrijk gevestigde centrale tegenpartijen (“CTP's uit het VK”) mocht er zich een plotse disruptie voordoen van de diensten die zij aan EU-marktdeelnemers aanbieden. Dit probleem kwam aan bod in de mededeling van de Commissie van 9 juli 2020 waarin marktdeelnemers de aanbeveling kregen om zich op alle scenario's voor te bereiden — dus ook het scenario dat er op dit punt geen verdere gelijkwaardigheidsbesluiten komen.

Meer informatie

Link naar het besluit van vandaag.


Terug naar boven