r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-ministers over economie na de COVID-19-crisis

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 18 september 2020.

Voornaamste resultaten

De ministers wisselden via videoconferentie van gedachten over de maatregelen die nodig zijn om de interne markt weer normaal en zelfs beter te doen functioneren, om de EU-economie na de COVID-19-crisis snel weer uit het slop te kunnen halen.

Peter Altmaier, Duits minister van Economische Zaken en Energie

Uit de besprekingen van vandaag is duidelijk geworden welke essentiële maatregelen er bij voorrang nodig zijn voor een volledig functionerende, beter geïntegreerde en veerkrachtigere interne markt. Daarmee staat of valt het snelle herstel van de EU-economie na de COVID-19-crisis.

Peter Altmaier, Duits minister van Economische Zaken en Energie

Er was brede consensus dat de integriteit van de interne markt snel moet worden hersteld door alle tijdelijke afwijkingen die afzonderlijke lidstaten tijdens de COVID-19-crisis hebben ingevoerd, terug te draaien. De taskforce handhaving interne markt (SMET) werd genoemd als het belangrijkste instrument voor het opsporen van onnodige belemmeringen voor het grensoverschrijdende vrije verkeer van goederen en diensten.

De ministers verzochten de Commissie om uiterlijk 15 januari 2021 een jaarlijks strategisch verslag voor te leggen. Dit verslag dient om ongerechtvaardigde belemmeringen in kaart te brengen en weg te nemen, de veerkracht van de interne markt te analyseren en de balans op te maken van de uitvoering van het actieplan handhaving interne markt 2020.

De ministers onderschreven dat uitvoering van de maatregelen van het Commissiepakket van maart 2020 essentieel blijft voor het functioneren van de interne markt. Zij benadrukten daarbij ook het belang van nauwe samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie.

Verscheidene ministers pleitten voor verkenning van het onbenutte potentieel van de interne markt, met name op het vlak van diensten.

Ook was er steun voor structurele hervormingen die waar nodig de overgang naar een concurrerende, duurzame en inclusieve groene en digitale economie moeten faciliteren. Dergelijke hervormingen moeten worden ondersteund door een consistent, efficiënt, standaard digitaal en ook toekomstbestendig regelgevingskader op EU-niveau. Verder werd algemeen erkend dat er een gunstig ondernemingsklimaat moet worden gecreëerd waarin het bedrijfsleven en dan met name kleine en middelgrote ondernemingen, ten volle de vruchten van de interne markt kunnen plukken.

Er was brede steun voor een veerkrachtigere interne markt die bestand is tegen crises zoals die door de COVID-19-pandemie. Gezien het steeds moeizamere internationaal klimaat spraken de ministers zich uit voor een versterking van de economische en maatschappelijke veerkracht en strategische autonomie van de EU in gevoelige en cruciale technologische sectoren, met inachtneming van de beginselen van een open economie en vrije, eerlijke en duurzame handel.

Een herstelplan voor Europa (achtergrond­informatie)

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3767

Videoconferentie

18 september 2020

09:30

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN


Delen

Terug naar boven