r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Wereldwijde coronarespons: de bijdrage van de Commissie aan COVAX, de faciliteit voor wereldwijde toegang tot een COVID-19-vaccin

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 18 september 2020.

Nadat zij op 31 augustus haar belangstelling in deelname aan de COVAX-faciliteit voor billijke toegang tot betaalbare COVID-19-vaccins kenbaar had gemaakt en een bijdrage van 400 miljoen EUR had aangekondigd, heeft de Europese Commissie vandaag haar deelname aan COVAX bevestigd.

De Europese Commissie en de 27 lidstaten zullen samen namens Team Europa in eerste instantie 230 miljoen EUR in contanten bijdragen via een lening van de Europese Investeringsbank, gedekt door hetzelfde bedrag aan garanties uit de EU-begroting. Een bijdrage van 230 miljoen EUR komt overeen met reserves of opties voor de aankoop van 88 miljoen doses en de EU zou deze overdragen aan in aanmerking komende landen die zich hebben aangesloten bij de aankoopgarantie. Deze bijdrage wordt aangevuld met 170 miljoen EUR aan financiële garanties uit de EU-begroting.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie: “Het volstaat niet om een vaccin te vinden. We moeten ervoor zorgen dat burgers overal ter wereld er toegang toe hebben. Het feit dat wij ons zo sterk voor de COVAX-faciliteit inzetten, is voor alle burgers die het vaccin nodig hebben, waar ook ter wereld, nog een extra signaal: wij staan aan jullie kant.” Niemand is veilig zolang niet iedereen veilig is.”

Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid: “Door deel uit te maken van de COVAX-faciliteit waarborgen wij het succes ervan en zorgen we ervoor dat lage- en middeninkomenslanden toegang krijgen tot vaccins. Dat betekent dat alle burgers over de hele wereld vaccins zullen kunnen krijgen, niet alleen zij die het zich kunnen veroorloven. Het geeft blijk van solidariteit en mondiaal leiderschap. Alleen samen zullen we COVID-19 kunnen overwinnen.”

Jutta Urpilainen, commissaris voor Internationale Partnerschappen: “Met deze bijdrage aan COVAX bewijst de EU dat we het menen wanneer we zeggen dat niemand mag achterblijven. De toekomstige vaccins tegen COVID-19 mogen geen luxe voor de rijken zijn, maar een mondiaal collectief goed. We moeten ervoor zorgen dat zij die er de meeste behoefte aan hebben, er toegang toe hebben, ongeacht waar zij wonen.”

De COVAX-faciliteit, die mede wordt geleid door de vaccin-alliantie GAVI, de coalitie voor innovatie en paraatheid voor epidemieën (CEPI) en de WHO, heeft tot doel de ontwikkeling en productie van COVID-19-vaccins te versnellen en te zorgen voor eerlijke en billijke toegang voor elk land ter wereld.

De Commissie, de lidstaten en de Europese financiële instellingen, met name de EIB, hebben gezamenlijk toegezegd middelen vrij te maken voor de wereldwijde coronarespons. De Commissie neemt deel met 400 miljoen EUR aan contanten en garanties ter ondersteuning van COVAX en haar onderliggende doelstellingen als onderdeel van een Team Europa-initiatief. De gedetailleerde voorwaarden voor de deelname en bijdragen van de EU worden momenteel door alle betrokken partijen uitgewerkt. Team Europa staat klaar om expertise en middelen te verstrekken aan de COVAX-faciliteit om de ontwikkeling en productie van vaccins voor burgers overal ter wereld, in arme en rijke landen, te versnellen en op te schalen.

De deelname van de EU aan COVAX zal een aanvulling vormen op de lopende onderhandelingen van de EU met vaccinproducenten in het kader van de EU-vaccinstrategie. De inspanningen van de EU om een doeltreffend vaccin te ontwikkelen en te produceren zullen iedereen ter de wereld ten goede komen. De investeringen van de EU in de opschaling van de productiecapaciteit zullen ten dienste staan van alle landen in nood. Via haar aankoopovereenkomsten verplicht de EU fabrikanten om hun productiecapaciteit beschikbaar te stellen om alle landen te bevoorraden, en roept zij op tot het vrije verkeer van vaccins en materialen zonder uitvoerbeperkingen. Zo zal het farmaceutisch bedrijf Sanofi-GSK, waarmee de Commissie vandaag een aankoopovereenkomst heeft gesloten, zich inzetten om een aanzienlijk deel van zijn vaccins via de COVAX-faciliteit te leveren.

Achtergrond

COVAX is de vaccinpijler van de Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT), een wereldwijde samenwerking om de ontwikkeling, productie en billijke toegang tot COVID-19-tests, -behandelingen en -vaccins te versnellen.

De COVAX-faciliteit wil 2 miljard doses kopen tegen eind 2021. Zij zal bijdragen tot de ontwikkeling van een gediversifieerde vaccinportefeuille die vaccins op basis van verschillende wetenschappelijke technologieën, verschillende leveringstermijnen en prijzen omvat. Hiertoe wordt met verschillende leveranciers onderhandeld. De COVAX-faciliteit is een risicodelingsmechanisme: zij verkleint het risico voor de producenten die investeren zonder zekerheid over de toekomstige vraag, en zij verkleint het risico dat bepaalde landen er niet in slagen toegang te krijgen tot een werkend vaccin.

De Europese Commissie wil ervoor zorgen dat iedereen die een vaccin nodig heeft, dat krijgt, overal ter wereld en niet alleen in de EU. Niemand is veilig zolang niet iedereen veilig is. Daarom heeft de Commissie sinds 4 mei 2020 bijna 16 miljard EUR opgehaald voor de wereldwijde coronarespons, de wereldwijde actie voor universele toegang tot tests, behandelingen en vaccins voor het coronavirus en voor het wereldwijde herstel. De bijdrage van Team Europa: de EU-lidstaten (3,1 miljard EUR), de Europese Commissie (meer dan 1,4 miljard EUR) en de EIB (bijna 2 miljard EUR toegezegd in mei en 4,9 miljard EUR toegezegd in juni).

Meer informatie

Coronavirus: EU-respons

EU-vaccinstrategie


Delen

Terug naar boven