r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: EU trekt 150 miljoen euro uit voor vervoer van essentiële medische benodigdheden

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 18 september 2020.

De EU verleent via het instrument voor noodhulp voor 150 miljoen euro aan financiële steun aan 18 lidstaten en het Verenigd Koninkrijk voor het vervoer van essentiële medische benodigdheden binnen Europa. Dankzij dit instrument heeft de EU tussen april en september 2020 vrachtzendingen met levensreddende persoonlijke beschermingsmiddelen, geneesmiddelen en medische uitrusting kunnen financieren.

Zo heeft de EU het vervoer per vliegtuig en trein bekostigd van een gezamenlijke zending van meer dan 1 000 ton essentiële persoonlijke beschermingsmiddelen naar Tsjechië en Slowakije, van ruim 1 000 ton persoonlijke beschermingsmiddelen - die door de Italiaanse buitengewone commissaris voor de coronacrisis waren aangekocht, en van ruim 400 ton veiligheidsbrillen, wegwerpschorten, maskers en beschermende kleding naar Litouwen.

“We blijven onze lidstaten ondersteunen zodat zij de coronapandemie beter voorbereid kunnen aanpakken. We hebben het vervoer van essentiële medische benodigdheden overal in de EU gefinancierd. De goederen zijn afgeleverd waar zij het hardst nodig waren en vormden een welkome ondersteuning van de inspanningen van die landen om levens te redden en de ziekenhuizen en gezondheidswerkers beter uit te rusten”, aldus commissaris voor Crisisbeheer Janez Lenarčič.

Het instrument voor noodhulp voor het vervoer van uitrusting, medisch personeel en patiënten.

Deze toewijzing van 150 miljoen euro is onderdeel van de 220 miljoen euro die in april 2020 zijn vrijgemaakt voor de ondersteuning van:

  • het vervoer van medische benodigdheden naar plaatsen waar zij het hardst nodig zijn, door financiering van het vervoer van nood- en hulpgoederen naar EU-lidstaten;
  • het vervoer van patiënten tussen EU-lidstaten of van lidstaten naar buurlanden wanneer de gezondheidszorg overbelast dreigt te geraken, en
  • het vervoer van medisch personeel en mobiele medische teams tussen EU-lidstaten en naar de EU vanuit derde landen.

Het instrument voor noodhulp is ingebed in de ruimere bijstand die de EU verleent via instrumenten zoals het mechanisme voor civiele bescherming - waaronder rescEU -, gezamenlijke aanbestedingsprocedures en het investeringsinitiatief coronavirusrespons, en de nationale inspanningen van de lidstaten.

Achtergrondinformatie

De steun maakt deel uit van het bredere instrument voor noodhulp, dat op 16 april 2020 werd geactiveerd en dat is opgezet om de inspanningen van de EU-lidstaten in het kader van de coronapandemie te ondersteunen.

Voor het instrument voor noodhulp wordt 2,7 miljard euro uitgetrokken. Het is ontworpen om op Europees niveau op strategische en gecoördineerde wijze te beantwoorden aan de behoeften. Als financieringspoot van het gezamenlijk Europees stappenplan voor de opheffing van de inperkingsmaatregelen in verband met COVID-19, probeert het instrument de directe gevolgen van de pandemie te verzachten en te anticiperen op de behoeften in verband met de exit en het herstel.

Het instrument voor noodhulp is gebaseerd op het solidariteitsbeginsel en bundelt de inspanningen en middelen om gedeelde strategische behoeften snel aan te pakken. Het is een belangrijk Europees instrument ter ondersteuning van de bestaande nationale en Europese maatregelen met als doel de aanhoudende uitzonderlijke volksgezondheidscrisis het hoofd te bieden.

Meer informatie

Factsheet over het instrument voor noodhulp (in het Engels)

Respons op het coronavirus: crisisrespons


Terug naar boven