r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

SER: mens en milieu beter geholpen met strengere regels

vrijdag 18 september 2020, 7:01
Oude en moderne windmolen op een plaat
Bron: © Liesbeth Weijs

DEN HAAG (ANP) - Bedrijven zouden via strengere regels verplicht moeten worden om hun bedrijfsvoering te verduurzamen, het zogeheten Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dat staat in een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). De denktank pleit ook voor betere samenwerking binnen sectoren om risico's voor mens en milieu te voorkomen of aan te pakken.

De SER kwam op verzoek van minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met het rapport. De inzet van Nederland is om regels en aanpassingen op Europees niveau geregeld te krijgen. Het ministerie legt momenteel het huidige MVO-beleid internationaal onder de loep.

De SER benadrukt dat een deel van de bedrijven zich heeft aangesloten bij verschillende convenanten. Daarmee werken ze vrijwillig aan het nakomen van mensenrechten en aan een beter milieu. Met "brede wetgeving" worden alle bedrijven en daarmee dus ook de achterblijvers verplicht om risico's in kaart te brengen en problemen aan te pakken.

Verder pleit de SER voor overleg en samenwerking tussen bedrijven, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid. Door samen op te trekken hebben ze meer invloed om problemen aan te pakken dan individueel. Het zou volgens de SER een hoop schelen als de regels ook internationaal gelijk zijn. Naar verwachting presenteert de Europese Commissie begin volgend jaar een brede wettelijke verplichting. Nederland heeft daarbij een voortrekkersrol, aldus de SER.

Terug naar boven