r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van de Europese Green Deal: Een investering van 1 miljard EUR om de groene en digitale transitie te stimuleren

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 17 september 2020.

De Europese Commissie heeft vandaag besloten een oproep tot het indienen van voorstellen ter waarde van 1 miljard EUR uit te schrijven voor onderzoeks- en innovatieprojecten waarmee de klimaatcrisis kan worden aangepakt en die bijdragen tot de bescherming van de unieke ecosystemen en biodiversiteit van Europa. De in het kader van Horizon 2020 gefinancierde oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van de Europese Green Deal, waarvoor vanaf morgen kan worden ingeschreven, zal het herstel van Europa van de coronacrisis stimuleren door groene uitdagingen om te zetten in innovatiekansen.

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: “De oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van de Europese Green Deal ter waarde van 1 miljard EUR is de laatste en grootste oproep in het kader van Horizon 2020. Deze investering, waarbij innovatie centraal staat, zal een rechtvaardige en duurzame transitie naar een klimaatneutraal Europa tegen 2050 versnellen. Omdat we niet willen dat iemand achterblijft bij deze systemische transformatie, roepen we op tot specifieke acties om op nieuwe manieren met de burgers samen te werken en de maatschappelijke relevantie en impact te verbeteren.

Deze oproep in het kader van de Green Deal verschilt op belangrijke punten van eerdere oproepen in het kader van Horizon 2020. Gezien de urgentie van de uitdagingen die ermee worden aangepakt, worden met deze oproep duidelijke en waarneembare resultaten op de korte tot middellange termijn nagestreefd, weliswaar met het oog op veranderingen op lange termijn. Er zijn minder acties, maar ze zijn meer gericht, groter en zichtbaarder, en de nadruk ligt op snelle schaalbaarheid, verspreiding en toepassing.

Van de in het kader van deze oproep gefinancierde projecten worden resultaten verwacht met tastbare voordelen op tien gebieden:

acht thematische gebieden die de belangrijkste werkstromen van de Europese Green Deal weerspiegelen:

 • verhoging van de klimaatambitie;
 • schone, betaalbare en veilige energie;
 • industrie voor een schone en circulaire economie;
 • energie- en hulpbronnenefficiënte gebouwen;
 • duurzame en slimme mobiliteit;
 • van boer tot bord;
 • biodiversiteit en ecosystemen;
 • vervuiling tot nul terugbrengen, een gifvrij milieu;

en twee horizontale gebieden: kennis versterken en burgers meer zeggenschap geven. Deze bieden een perspectief op langere termijn voor de verwezenlijking van de in de Europese Green Deal beschreven transformaties.

De investering van 1 miljard EUR zal de opbouw van de Europese kennissystemen en -infrastructuur voortzetten. De oproep omvat mogelijkheden voor internationale samenwerking bij het aanpakken van de behoeften van minder ontwikkelde landen, met name in Afrika, in het licht van de Overeenkomst van Parijs en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG's).

De uiterste datum voor de indiening van voorstellen is 26 januari 2021. Er wordt verwacht dat de geselecteerde projecten in het najaar van 2021 van start gaan.

Tijdens de virtuele Europese onderzoeks- en innovatiedagen op 22-24 september 2020 zal een Horizon 2020 Green Deal Call Info Day & Brokerage event worden georganiseerd.

Achtergrond

De Europese Green Deal is de blauwdruk en routekaart van de Europese Commissie om van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken, met een duurzame economie waarbij niemand achterblijft.

Om dit doel voor 2050 te halen, zal in alle sectoren van onze economie actie moeten worden ondernomen, waaronder:

 • investeren in milieuvriendelijke technologie;
 • bedrijven helpen innoveren;
 • zorgen voor schonere, goedkopere en gezondere vormen van particulier en openbaar vervoer;
 • de energiesector koolstofvrij maken;
 • zorgen voor een grotere energie-efficiëntie van gebouwen;
 • samenwerken met internationale partners om de mondiale milieunormen te verbeteren;

Meer informatie

Factsheet (in het Engels): Oproep tot het indienen van voorstellen voor de Europese Green Deal in het kader van Horizon 2020

Portaal voor aanbestedingen en financiering (in het Engels)

Onderzoek en innovatie voor de Europese Green Deal


Terug naar boven