r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Europese Commissie zet hoog in voor aangescherpt klimaatdoel

donderdag 17 september 2020, 14:46
gewijzigd
Windmolen

RUSSEL (ANP) - Om het klimaatdoel voor 2030 te kunnen aanscherpen, mikt de Europese Commissie op extra inspanningen in de energiesector, het vervoer en de gebouwde omgeving. Als zij er een schepje bovenop doen is de voorgestelde CO2-vermindering van 55 procent haalbaar, zegt verantwoordelijk EU-commissaris Frans Timmermans.

De commissie kondigde woensdag aan dat zij in 2030 de uitstoot van CO2 niet met 40, maar met 55 procent wil verminderen ten opzichte van 1990. Dat is nodig om van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale werelddeel te maken. Gaat Europa op de oude voet door, dan is de uitstoot over dertig jaar slechts hooguit 60 procent lager, berekende de commissie.

Timmermans wil de ambitieuzere tussenstap vastleggen in de Europese klimaatwet die in de maak is. Dat maakt niet alleen het einddoel in 2050, maar ook het tussendoel bindend.

De hogere lat is haalbaar, stelt de tweede man van de commissie. "We hebben het vereiste beleid, de toewijding en het geld." Lidstaten wekken nu al meer hernieuwbare energie op dan ze verwachtten. En de economie hoeft er niet onder te lijden. De nieuwe doelstelling drukt de groei niet, zou blijken uit een effectenraming.

Dan moet vooral de energiesector wel aan de bak. Is nu nog een derde van de energieproductie duurzaam, in 2030 moet dat zijn verdubbeld.

Ook het vervoer moet een bijdrage leveren. Binnen tien jaar moet bijna een kwart van het vervoer op hernieuwbare energie rijden. "Het wegtransport moet toch gaan meedoen aan de handel in uitstootrechten", vindt Timmermans. Ook de luchtvaart kan daarmee te maken krijgen. Die zou nu, in ruil voor noodhulp om de coronapandemie te doorstaan, bijvoorbeeld korteafstandsvluchten al kunnen schrappen.

En er moeten veel meer huizen en andere gebouwen worden geïsoleerd en uitgerust met bijvoorbeeld warmtepompen. Nu stookt driekwart van de huizen nog erg inefficiënt. "De commissie komt volgende week met plannen voor een renovatiegolf."

Alleen al de snellere verduurzaming van de energiesector vergt jaarlijks een extra investering van 350 miljard. Maar dat kan Europa wel opbrengen, denkt de commissie. Zij wijst erop dat de lidstaten al hebben afgesproken dat 30 procent van de uitgaven van de komende jaren moet bijdragen aan de klimaatdoelen.

Het nieuwe doel voor 2030 is niet alleen een opgave, maar helpt Europa ook juist op te krabbelen uit de coronacrisis, stelt Timmermans. De investeringen scheppen nieuwe banen en kunnen Europa een voorsprong geven in de onvermijdelijke mondiale overgang naar een duurzame economie.

Bovendien levert de snellere overgang ook geld op, onderstreept de commissie. De lucht wordt schoner, zeker in Oost-Europese landen waar nu nog veel kolen worden verstookt. Er hoeft minder olie en gas uit het buitenland te komen. En ook boeren zouden nieuwe kansen krijgen.

De lat in 2030 op zelfs een uitstootkrimp van 60 procent leggen, zoals de milieucommissie van het Europees Parlement wil, "is gewoon niet haalbaar", zegt Timmermans. De kritiek van Greenpeace en andere milieuorganisaties dat hij "vals speelt" door bijvoorbeeld de door nieuwe bomen weggevangen CO2 mee te tellen, noemt hij zelfs "onaanvaardbaar".

Wat de aan te scherpen EU-doelstelling voor Nederland en de andere lidstaten zou betekenen, moet nog worden uitgewerkt.

Terug naar boven