r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Schendingen van rechtsstaat in Polen: Raad moet “eindelijk maatregelen nemen”

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 17 september 2020.

Het EP stelt dat gebrek aan respect voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en rechten van LHBTI-personen wijzen op “overweldigend bewijs” van schending van EU-waarden

In een resolutie die donderdag werd aangenomen met 513 stemmen voor, 148 stemmen tegen en 33 onthoudingen, spreekt het Europees Parlement bezorgdheid uit over de werking van het wetgevingssysteem en het kiesstelsel, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de fundamentele vrijheden in Polen.

Discriminatie van LHBTI-personen

Tijdens het debat op maandag spraken Europarlementariërs hun afschuw uit over lokale autoriteiten in Polen die hun grondgebied tot “LHBTI-vrije zones” hebben uitgeroepen. De leden vroegen de Europese Commissie of dit onwettige discriminatie inhoudt, refererend aan de zaak Rete Lenford.

In de aangenomen resolutie betreurt het EP ten zeerste de massa-arrestaties bij het “Poolse Stonewall” en de hier op volgende behandeling van 48 LHBTI-activisten op 7 augustus 2020 en het standpunt van het Poolse episcopaat ten gunste van “conversietherapie”.

Stop democratisch verval

De Europarlementariërs zijn bezorgd dat de situatie is verslechterd sinds de artikel-7-procedure in 2017 door de Europese Commissie is ingeleid. Zij roepen “de Raad en de Commissie op het beginsel van de rechtsstaat niet in enge zin te interpreteren en het potentieel van de procedure van artikel 7(1) VEU volledig te benutten [...] voor alle beginselen die zijn verankerd in artikel 2 VEU”. Zij merken op dat de laatste hoorzitting “maar liefst dateert van december 2018” en dringen er daarom op aan bij de Raad “eindelijk maatregelen te nemen [...] gezien de overweldigende bewijzen die hiervoor worden aangevoerd”.

Quote

“De brede steun voor dit rapport is de beste reactie op de beschuldigingen dat dit een ‘links complot’ is. Wat de Poolse regering is vergeten, is dat democratie niet gaat over de macht van de meerderheid, maar over het respecteren van EU-wetgeving, pluralisme, het recht op afwijkende meningen en beschermen van minderheden. Het Parlement heeft verschillende resoluties aangenomen over dit onderwerp en de Commissie startte vier inbreukprocedures, maar toch weigeren de Poolse autoriteiten nog steeds de Europese waarden te respecteren en blijven ze de Europese rechtsorde minachten. Het is hoog tijd dat de Raad de artikel-7-procedure op een zinvolle manier afrondt”, zegt rapporteur Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES).

Kijk hier de persconferentie terug (15 september 2020).

Kernpunten van de resolutie

De Europarlementariërs uiten hun bezorgdheid met name over:

  • de constitutionele herzieningsbevoegdheden die het parlement in 2015 heeft gekregen, het gebruik van versnelde wetgevingsprocedures, alsmede recente wijzigingen in de kieswet en verkiezingen die werden georganiseerd tijdens een noodsituatie;
  • grote veranderingen in de rechterlijke macht in het land gedurende de laatste jaren, variërend van de manier waarop benoemingen worden gedaan tot disciplinaire procedures;
  • de situatie van de vrijheid van meningsuiting, mediavrijheid en pluralisme (en de invloed hiervan op de recente presidentsverkiezingen, academische vrijheid, vrijheid van vergadering en vereniging, en de recente stigmatisering van ngo’s als exploitantanten van buitenlandse actoren;
  • de facto criminalisering van seksuele voorlichting en de drastische beperking, bijna een de facto verbod, op abortus en noodanticonceptie, en ook aanzetten tot haat, publieke discriminatie, geweld tegen vrouwen en de aangekondigde terugtrekking van Polen uit de Istanbul Conventie, huiselijk geweld en intolerant gedrag tegen kwetsbare groepen.

Delen

Terug naar boven