r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

"LHBTI-vrije zones" en de rechtsstaat in Polen: plenair debat om 17 u 30

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 14 september 2020.

Maandag debatteert het Europees Parlement over het nieuwe rapport waarin “overweldigende bewijzen" van schendingen van de rechtsstaat en de grondrechten in Polen staan beschreven.

Het ontwerp van het tussentijds verslag dat in juli door de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) is goedgekeurd over de lopende procedure van artikel 7 met betrekking tot EU-lidstaat Polen wijst op "overweldigende bewijzen" van schendingen van de rechtsstaat, waaronder risico's voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, het slecht functioneren van het wetgevings- en kiesstelsel en bedreigingen van de grondrechten.

De situatie is verslechterd sinds de procedure van artikel 7, lid 1, door de Europese Commissie in december 2017 werd ingeleid, aldus de leden van het Europees Parlement, die er bij de Raad op aandringen om deze kwestie, die sinds 2018 in de ijskast staat, aan te pakken en "eindelijk op te treden".

Discriminatie van LHBTI-personen

In het arrest van 23 april 2020 (Lenford arrest) verklaarde het Europese Hof van Justitie dat de EU-antidiscriminatierichtlijn van toepassing is op verklaringen van een advocaat die tijdens een radioprogramma zei dat hij nooit een "homoseksueel" zou aannemen of gebruik zou willen maken van hun diensten.

De Europarlementariërs zullen nu de mogelijke gevolgen van deze uitspraak voor de situatie in Polen bespreken, waar bepaalde lokale autoriteiten hun grondgebied tot "LHBTI-vrije zones" hebben verklaard. De Europese Commissie zal gevraagd worden of deze verklaringen, in het licht van het recente arrest, onwettige discriminatie op het gebied van werkgelegenheid inhouden.

Volgens het European Union Agency for Fundamental Rights neemt de intolerantie en het geweld tegen LHBTI-personen in Polen toe en is een overweldigende meerderheid van mening dat de regering hen niet effectief beschermt door na te laten om vooroordelen en intolerantie tegen hen te bestrijden.

Wanneer: Maandag 14 september 2020, om 17.30 uur.

Waar: Europees Parlement in Brussel, plenaire vergadering

Persconferentie: Dinsdag 15 september 15.00 - 15.30 met rapporteur Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES) De persconferentie kan hier live worden gevolgd.

Het plenaire debat is live te volgen via het EP Multimedia Centrum en EbS+.


Terug naar boven