r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU en China ondertekenen baanbrekende overeenkomst ter bescherming van Europese geografische aanduidingen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 14 september 2020.

Vandaag hebben de EU en China een bilaterale overeenkomst ondertekend om honderd Europese geografische aanduidingen (GA's) in China en honderd Chinese GA's in de Europese Unie te beschermen tegen misbruik en namaak. Deze overeenkomst, die voor het eerst in november 2019 werd gesloten, moet wederzijdse handelsvoordelen opleveren en consumenten aan beide zijden laten kennismaken met producten van gegarandeerde kwaliteit. Ze maakt duidelijk dat de EU en China vastbesloten zijn om de verbintenis die zij tijdens vorige EU-China-topbijeenkomsten zijn aangegaan, na te komen en zich aan de internationale regels te houden als basis voor handelsbetrekkingen.

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Janusz Wojciechowski: “Ik ben trots dat deze overeenkomst, die een bewijs is van onze inzet om nauw samen te werken met onze mondiale handelspartners zoals China, een stap dichter bij de inwerkingtreding ervan komt. Europese producten met een geografische aanduiding staan bekend om hun kwaliteit en diversiteit. Het is belangrijk ze op EU-niveau en wereldwijd te beschermen om de authenticiteit ervan te waarborgen en hun reputatie in stand te houden. Deze overeenkomst zal daartoe bijdragen en tegelijkertijd zal ze onze handelsbetrekkingen versterken, hetgeen ten goede zal komen aan onze agrovoedingsindustrie en aan de consumenten aan beide kanten.”

De Chinese markt heeft een sterk groeipotentieel voor Europese levensmiddelen en dranken. In 2019 was China de derde bestemming voor agrovoedingsproducten uit de EU, goed voor 14,5 miljard euro. Het is ook de tweede bestemming voor uit de EU uitgevoerde producten met een beschermde geografische aanduiding (9 % van de waarde), waaronder wijn, agrovoedingsproducten en gedistilleerde dranken. Daarnaast zal de Europese consument dankzij deze overeenkomst echte Chinese specialiteiten kunnen ontdekken.

De EU-lijst van GA's die in China moeten worden beschermd, omvat iconische producten zoals Cava, Champagne, Feta, Irish whiskey, Münchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, Porto, Prosciutto di Parma en Queso Manchego. Op de lijst met Chinese GA's staan onder andere Pixian Dou Ban (Pixian-bonenpasta), Anji Bai Cha (witte thee van Anji), Panjin Da Mi (Panjin-rijst) en Anqiu Da Jiang (Anqiu-gember).

Na ondertekening en goedkeuring van het Europees Parlement zal de overeenkomst officieel door de Raad worden aangenomen. De overeenkomst zal naar verwachting begin 2021 in werking treden.

Binnen vier jaar na de inwerkingtreding zal de overeenkomst worden uitgebreid met 175 extra namen van geografische aanduidingen van beide zijden. Voor deze namen moet dan dezelfde goedkeuringsprocedure worden gevolgd als voor de honderd namen die reeds onder de overeenkomst vallen (d.w.z. beoordeling en publicatie met het oog op opmerkingen).

Achtergrond

Met meer dan 3 300 EU-namen die zijn geregistreerd als geografische aanduiding is het kwaliteitsbeleid van de EU erop gericht de namen van specifieke producten te beschermen en zo de unieke kenmerken ervan, die samenhangen met hun geografische oorsprong en met traditionele kennis, te promoten.

Daarnaast zijn er in de EU ook een 1 250-tal niet-EU-namen beschermd, dankzij bilaterale overeenkomsten die vergelijkbaar zijn met die met China. Dankzij deze overeenkomsten zijn GA's uit de EU ook in partnerlanden beschermd: over de hele wereld zijn GA's uit de EU in zo'n 40 000 gevallen beschermd.

In waarde uitgedrukt is de markt voor geografische aanduidingen van de EU goed voor ongeveer 74,8 miljard euro of 6,8 % van alle levensmiddelen en dranken van de EU. De uitvoer van GA's uit de EU levert 16,9 miljard euro op en maakt 15,4 % van de totale EU-uitvoer van levensmiddelen en dranken uit.

De samenwerking tussen de EU en China in dit verband ging in 2006 van start en resulteerde in 2012 in de bescherming van tien namen van geografische aanduidingen aan beide zijden. Met die eerste overeenkomst werd de aanzet gegeven voor de huidige samenwerking.

Meer informatie

Lijst van Europese beschermde geografische aanduidingen

Lijst van Chinese beschermde geografische aanduidingen

Factsheet over de overeenkomst

Handel in agrovoedingsproducten tussen de EU en China


Terug naar boven