r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Presentatie wetsvoorstel CO2-taks voor bedrijven op Prinsjesdag

zaterdag 12 september 2020, 15:05
fabriek c02 uitstoot

BERLIJN (ANP) - Het kabinet presenteert op Prinsjesdag het wetsvoorstel voor een CO2-heffing per 1 januari voor de meest vervuilende industrie. Van vertraging van de vorig jaar aangekondigde maatregel in het klimaatakkoord is geen sprake, zei staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) in Berlijn na afloop van een bijeenkomst met zijn Europese collega's.

Met de belasting op uitstoot van koolstofdioxide (CO2) door grote ondernemingen hoopt het kabinet bedrijven te stimuleren om sneller te verduurzamen. Bedrijven krijgen een vrijstelling voor een bepaalde hoeveelheid uitstoot. Over de te veel uitgestoten CO2 wordt dan belasting geheven. Dinsdag, op Prinsjesdag, wordt bekendgemaakt hoe hoog de taks zal zijn.

Vanwege de coronacrisis zou de CO2-vrijstelling de eerste jaren hoger liggen dan eigenlijk nodig is, maar naar 2030 toe wel aflopen. Te veel uitstoten kost de bedrijven dus steeds meer.

De maatregel is onderdeel van de doelstelling de CO2-uitstoot in Nederland te halveren. Grote ondernemingen als Tata Steel zijn fel tegen de taks, omdat zij al voor hun uitstoot meebetalen in het Europese emissiehandelssysteem ETS. Ook waarschuwt de industrie voor verlies van extra banen.

Vijlbrief bracht zijn collega's in Berlijn op de hoogte van het naderende CO2-wetsvoorstel, en van de beoogde invoering van de vliegbelasting per 1 januari. Onlangs heeft Vijlbrief de Tweede Kamer in verband met de coronacrisis wel beloofd te kijken of 1 januari wel een goed moment daarvoor is. Op initiatief van Nederland hebben negen EU-landen overigens eind vorig jaar de Europese Commissie opgeroepen een wetsvoorstel te maken voor een Europese vliegbelasting.

Terug naar boven