r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Addressing COVID-19: Council approves €6.2 billion budget increase for 2020

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 11 september 2020.

De Raad heeft vandaag ingestemd met € 6,2 miljard extra voor de EU-begroting 2020 om de gevolgen van de COVID-19-crisis aan te pakken en onder meer de vaccinatiestrategie te financieren. De Raad keurde het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8 voor 2020 via de schriftelijke procedure goed.

In de herziene begroting worden de betalingen voor het instrument voor noodhulp (ESI) met € 1,09 miljard verhoogd voor de ontwikkeling en inzet van een COVID-19-vaccin. De Europese Commissie zal dit geld gebruiken als aanbetaling voor de reservering van vaccindoses.

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8 verhoogt ook de betalingen voor het corona-investeringsinitiatief (CRII) en het corona-investeringsinitiatief plus (CRII+) met € 5,1 miljard. Dit geld zal worden gebruikt voor de aanvullende cohesiefinanciering die naar verwachting tot aan het einde van dit jaar nodig is. Het CRII zorgt ervoor dat niet-uitgegeven middelen uit de EU-begroting naar de aanpak van de COVID-19-crisis gaan, terwijl het CRII+ de regels voor cohesie-uitgaven versoepelt.

Het Europees Parlement zal zijn standpunt over het ontwerp van gewijzigde begroting naar verwachting bepalen tijdens de plenaire zitting van 14-17 september 2020. Zodra er een akkoord is, is het ontwerp van gewijzigde begroting een feit en komt het geld vrij.


Terug naar boven