r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Milieucomité EU-parlement: 60 procent minder CO2-uitstoot in 2030

donderdag 10 september 2020, 17:51
Uitstoot van een fabriek

BRUSSEL (ANP) - De leden van de milieucommissie van het Europees Parlement zijn het eens geworden over de vermindering van de CO2-uitstoot in de EU in 2030. De commissie wil dat de EU-lidstaten dan hun emissies met 60 procent hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. De bindende doelstelling moet voor alle 27 landen gelden, vindt de commissie.

Met het voorstel neemt de parlementscommissie een voorschot op de bekendmaking, naar verwachting volgende week, van het reductiecijfer dat de Europese Commissie voor 2030 voor ogen heeft. Ingewijden zeggen dat het dagelijks EU-bestuur een percentage van 55 procent zal voorstellen. Eerder was sprake van een reductie met 40 procent, maar vicevoorzitter Frans Timmermans heeft deze zomer laten onderzoeken of dit kan worden opgeschroefd naar 50 tot 55 procent.

Volgens Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) gaat het met min 60 procent "eindelijk richting de reductiecijfers die nodig zijn om te voldoen aan het Parijsakkoord". Mohammed Chahim (PvdA): "We zijn het er allemaal over eens dat we moeten toewerken naar klimaatneutraliteit in 2050. Om dit doel te halen hebben we echt ambitieuze tussendoelstellingen nodig."

Nederland had samen met elf andere EU-lidstaten al in maart in Brussel op snelle aanscherping van de klimaatdoelen voor 2030 aangedrongen. In het regeerakkoord is afgesproken een 2030-doel van min 55 procent na te streven. In december spraken de EU-leiders af dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Alleen Polen wou dat niet beloven.

Het voorstel van de milieucommissie moet nog door het voltallige parlement worden goedgekeurd. Zodra ook de lidstaten hun positie hebben ingenomen, kunnen de onderhandelingen over de definitieve Europese Klimaatwet beginnen.

Terug naar boven