r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Wereldwijde coronarespons: WHO en Commissie lanceren faciliteringsraad voor sterkere wereldwijde samenwerking

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 10 september 2020.

Vandaag hebben de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en de directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, samen de eerste vergadering geopend en geleid van de faciliteringsraad op hoog niveau, die de werkzaamheden van het wereldwijde samenwerkingskader Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A) aanstuurt om de ontwikkeling en inzet van vaccins, tests en behandelingen voor COVID-19 te versnellen en de gezondheidsstelsels te verbeteren.

Doel van de eerste bijeenkomst van de raad was het plan voor de ACT-A in te passen in een belangrijke mondiale oplossing om een einde te maken aan de crisis en de gezondheidsstelsels en de wereldwijde groei te herstellen, het eens te worden over de economische redenen en investeringsargumenten om de ACT-A volledig te financieren, en politiek leiderschap en internationale steun te mobiliseren voor een eerlijke verdeling wereldwijd.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie: “De lancering van de faciliteringsraad vandaag brengt ons dichter bij onze mondiale doelstelling: vaccins, tests en behandelingen voor het coronavirus toegankelijk maken voor iedereen die ze nodig heeft, waar ook ter wereld. De EU zal er alles aan doen om de wereld te verenigen in de strijd tegen het coronavirus. Dankzij het voorzitterschap van Noorwegen en Zuid-Afrika, die het noordelijk en het zuidelijk halfrond vertegenwoordigen, en de deskundigheid van de WHO en onze internationale partners zal in deze strijd geen enkel land en geen enkele regio buiten de boot vallen.”

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO: “Dagelijks komen door COVID-19 bijna 5 000 mensen te overlijden en de wereldeconomie zal dit jaar naar verwachting met biljoenen dollars krimpen. Er is nooit meer reden geweest voor investeringen om een einde te maken aan de pandemie. De ACT-A is de beste manier om te zorgen voor eerlijke toegang tot vaccins, diagnosemiddelen en geneesmiddelen, maar wordt momenteel geconfronteerd met een financieringstekort van 35 miljard USD. Volledige financiering van de ACT-A zou de pandemie verkorten en vormt een investering die zich snel zal terugbetalen naarmate de wereldeconomie zich herstelt.”

Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid: “De enige manier om COVID-19 te verslaan is door wereldwijd samen te werken. De enige manier om dat te bereiken is via solidariteit, verantwoordelijkheid en wereldwijde samenwerking. Vandaag versterken we onze rol als wereldleider om de ontwikkeling en eerlijke verdeling van vaccins, geneesmiddelen en diagnosemiddelen te versnellen. De faciliteringsraad zal een belangrijke rol spelen in de verwezenlijking van dit doel.”

Tijdens zijn eerste zitting heeft de raad een politieke verklaring aangenomen waarin wordt benadrukt dat wereldwijde samenwerking van cruciaal belang is om het virus te verslaan. Hierin wordt benadrukt hoe belangrijk tests, behandeling, vaccinatie en betere gezondheidsstelsels zijn om de pandemie te boven te komen. In de verklaring wordt ook de geboekte vooruitgang genoemd en gevraagd om extra middelen om de missie te doen slagen.

De faciliteringsraad bestaat uit regeringen en niet-gouvernementele partners (BMGF, Wellcome Trust). Hij wordt gezamenlijk voorgezeten door Noorwegen en Zuid-Afrika, zodat een geografisch evenwicht gegarandeerd is. De raad bouwt voort op wat de ACT-A in slechts vier maanden heeft bereikt, waaronder ruim 200 kandidaat-vaccins, 1 700 klinische proeven en 80 gevolgde diagnosemiddelen, en onderzoek in 100 landen om capaciteitstekorten vast te stellen.

Volgende stappen

Op 17 september zullen de definitieve opmerkingen over de investeringskwestie en het ACT-A-plan worden ingediend, waarna op 30 september het ACT-A-evenement op hoog niveau zal plaatsvinden in de AVVN.

Tussen 15 en 30 september vinden bijeenkomsten van de AVVN en de G-20 plaats, waar de oproep aan wereldleiders zal worden versterkt. Tussen 12 en 18 oktober vinden de jaarvergaderingen van de Wereldbank en het IMF plaats, waar de omvang van de economische uitdaging en de initiële toezeggingen zullen worden onderzocht. Van november 2020 tot en met maart 2021 zal op de G20-top en andere gerelateerde vergaderingen op de diverse toezeggingen worden gereageerd.

Ten slotte heeft de ACT-A-campagne tot doel grote politieke uitdagingen aan te pakken en de ruim 29 miljard EUR (35 miljard USD) aan financieringsbehoeften veilig te stellen.

Achtergrond

Sinds de lancering eind april 2020 brengt de Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) regeringen, wetenschappers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, filantropen en wereldwijde gezondheidsorganisaties samen (de Bill & Melinda Gates Foundation, CEPI, FIND, Gavi, het Wereldfonds, Unitaid, Wellcome, de WHO, de Wereldbank en de Global Financing Facility). Doel is de ontwikkeling van universeel toegankelijke vaccins, geneesmiddelen en diagnosemiddelen en de verbetering van de benodigde gezondheidsstelsels te versnellen. Kennis- en gegevensuitwisseling zijn daarin van cruciaal belang. De ACT zal voor een (te verlengen) periode van twee jaar van kracht zijn. Er wordt geen nieuwe fysieke structuur opgezet, maar er zal gebruik worden gemaakt van de deskundigheid van bestaande instellingen en partners.https://www.theglobalfund.org/en/

Drie partnerschappen op het gebied van vaccins, geneesmiddelen en diagnosemiddelen bepalen de strategie, de benodigde middelen en de verantwoordingsregels. Zij brengen industrie, onderzoek, stichtingen, regelgevers en internationale organisaties samen en volgen daarbij een waardeketenbenadering, van onderzoek tot productie en toepassing. Deze partnerschappen werken zo autonoom mogelijk en worden ondersteund door een groep publieke en private partnerorganisaties zonder winstoogmerk.

Het doel van de ACT-A is de gezondheidsstelsels te beschermen en de samenlevingen en economieën te herstellen door een versnelde ontwikkeling, een eerlijke verdeling en een opgeschaalde levering van 2 miljard doses vaccins tegen eind 2021, 245 miljoen geneesmiddelenkuren tegen medio 2021 en 500 miljoen tests tegen medio 2021 veilig te stellen.

De Europese Commissie zet zich in voor een mondiale oplossing voor de pandemie. Zij heeft dan ook sinds 4 mei 2020 bijna 16 miljard EUR opgehaald voor de wereldwijde coronarespons, de wereldwijde actie voor universele toegang tot tests, behandelingen en vaccins voor het coronavirus en voor wereldwijd herstel.

Meer informatie

EU-respons op het coronavirus


Terug naar boven