r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie keurt voorstel voor tenuitvoerlegging van overeenkomst tussen EU en VS inzake tarieven goed

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 8 september 2020.

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel bekendgemaakt voor een verordening van de Raad en het Parlement tot afschaffing van rechten op bepaalde invoer in de EU. In ruil daarvoor zullen de Verenigde Staten hun rechten op bepaalde uitvoer vanuit de EU naar de Amerikaanse markt verlagen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de overeenkomst die de EU en de VS op 21 augustus 2020 hebben aangekondigd. Met deze tariefverlagingen wordt de toegang tot de markten van de EU en de VS vergroot voor een waarde van ongeveer 200 miljoen EUR per jaar.

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter, zei hierover: “De EU en de VS onderhouden het belangrijkste economische partnerschap ter wereld, met een handel in goederen en diensten ter waarde van meer dan 1,3 biljoen EUR per jaar. Dit akkoord levert beide partijen een reëel win-winresultaat op, dat ons helpt ons partnerschap nog verder te versterken. Verlaging van de tarieven aan beide zijden verbetert de toegang voor onze exporteurs en vermindert de kosten van ingevoerde goederen. Dit zijn beide cruciale factoren in deze economische crisis als gevolg van het coronavirus. Voor de EU is deze overeenkomst een belangrijke stap bij de verbetering van onze betrekkingen en het oplossen van openstaande geschillen. Wij blijven ernaar streven de trans-Atlantische samenwerking waar mogelijk te verdiepen, aangezien wij er stellig van overtuigd zijn dat de kansen op succesvolle wereldwijde resultaten worden vergroot als de Europese Unie en de Verenigde Staten samenwerken.”

Zodra de overeenkomst aan beide zijden van de Atlantische Oceaan is goedgekeurd volgens de desbetreffende procedures, zal de overeenkomst leiden tot een verlaging van de Amerikaanse douanerechten op EU-uitvoer met ongeveer 160 miljoen dollar per jaar. Dit betreft goederen zoals bereide maaltijden, kristallen glaswerk, oppervlaktevoorbehandelingen, buskruit, aanstekers en onderdelen van aanstekers. De EU zal de invoerrechten op levende kreeft en ingevroren kreeftproducten uit de VS afschaffen. De uitvoer van deze producten door de VS naar de EU heeft een waarde van ongeveer 111 miljoen dollar.

Beide partijen zullen deze tarieven afschaffen op meestbegunstigingsbasis, d.w.z. voor alle partners, in overeenstemming met de bestaande multilaterale verbintenissen. De maatregelen zullen met terugwerkende kracht van toepassing zijn met ingang van 1 augustus 2020.

Voor meer informatie:

Voorstel (bijlage)


Terug naar boven