r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 8 oktober 2020.

'State of the Union' 2020 van Commissievoorzitter Von der Leyen

Ursula von der Leyen
Bron: wikimedia/Mueller/MSC

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen hield op 16 september 2020 de jaarlijkse State of the Union voor het Europees Parlement. In de State of the Union geeft de Commissievoorzitter aan hoe het er voor staat in de Europese Unie en welke beleidsplannen de Commissie wil gaan indienen in het komende jaar.

De prioriteiten die de Commissie aan het begin van de ambtstermijn in 2019 heeft vastgesteld, zijn nog steeds relevant en kwamen ook terug in de toespraak van de Commissievoorzitter. In het bijzonder de Europese Green Deal en de digitale strategie worden gezien als essentieel voor de doorstart van de Europese economie na de coronacrisis en de opbouw van een veerkrachtiger, eerlijker, duurzamer en welvarender Europa.

Na de presentatie van de Staat van de Europese Unie debatteerden de leden van het Europees Parlement over de belangrijkste uitdagingen voor het komende jaar, inclusief de gevolgen van de uitbraak van Covid-19, de strijd tegen klimaatverandering en de digitalisering van de Europese samenleving.

Delen

Inhoud

1.

De 'State of the Union' 2020

Coronapandemie en gezondheidszorg

De Europese Commissie zet in op vaccin-coöperatie en niet op vaccin-nationalisme. Von der Leyen stelde dat de EU aan een Europese Gezondheidsunie moet bouwen. Daarnaast wil ze relevante Europese instanties versterken en een Europese BARDA creëren: een agentschap voor biomedisch onderzoek en ontwikkeling.

Europese Green Deal

De Commissievoorzitter noemde de opzet van de Green Deal als een belangrijke prestatie uit het eerste jaar van haar Commissie. Tijdens de Staat van de Unie kwam Von der Leyen met een concreet voorstel om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent te verminderen, in plaats van het huidige plan van 40 procent.

Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk

Europa moet volgens Von der Leyen de mogelijkheden van nieuwe technologieën - met name die van kunstmatige intelligentie (AI) - omarmen. Wel moet dit gebeuren op een veilige en ethisch verantwoorde wijze.

Economie voor de burger

Het geld dat Von der Leyen wil besteden om haar klimaatdoelstellingen te halen, moet eerst verdiend worden. Dat wil de Commissie doen door de Europese sociale markteconomie te versterken, en dan met name de ondernemingen van klein en gemiddeld formaat. De Commissie gaat ook een wetsvoorstel indienen voor de opzet van een stelsel van minimum lonen.

Bescherming van de Europese levenswijze

De uitwerking van het speerpunt in dit programma richt zich voornamelijk op de bescherming van de rechtsstaat. Von der Leyen beschouwt een sterke rechtsstaat als de basis waarop het gehele Europese project rust. Daarom schrijft ze in haar plan dat er in geen enkel geval concessies gedaan mogen worden.

Daarnaast pleit Von der Leyen voor harde externe grenzen die zachte interne grenzen mogelijk moeten maken.

Een sterker Europa in het internationale handelsveld

Von der Leyen wil het aantal Europese handelsverdragen blijven uitbreiden. Het uitbreiden van de intercontinentale handel is volgens Von der Leyen nodig om de welvaart binnen Europa te stimuleren en om de Europese normen en waarden over de wereld te verspreiden.

Buitenlandbeleid

De Commissievoorzitter benadrukte het belang van de strategische relatie met China. Ze betoogde daarnaast de steun van de EU aan de Wit-Russische bevolking en was kritisch over Rusland en Turkije. Wat betreft de Brexit nam Von der Leyen een duidelijke positie in: de EU gaat niet terugkomen op het eerder overeengekomen scheidingsakkoord met het Verenigd Koninkrijk.

Nieuwe ontwikkeling in de Europese democratie

Tussen 2020 en 2022 moet een twee jaar durende conferentie over de toekomst van Europa georganiseerd worden, waarin burgers, bedrijven en instellingen zich uit kunnen spreken over hun visie op de toekomst van de EU. Ook wil Von der Leyen het EP het recht van initiatief verlenen en de samenwerking tussen het Parlement en de Commissie versterken. Verder zegt ze weer terug te willen naar verkiezingen van de commissievoorzitter op basis van Spitzenkandidaten, al moet dit systeem flink verbeterd worden.

2.

Wat is de State of the European Union?

De 'State of the Union' (SOTEU) is de jaarlijkse toespraak van de voorzitter van de Europese Commissie waarin de balans wordt opgemaakt over hoe de Europese Unie ervoor staat. Ook worden de belangrijkste plannen van de Commissie voor het komende jaar uiteen gezet.

3.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven