r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De gevolgen van Covid-19 voor SSH-onderzoek: Wat verandert er en wat blijft?, Online

De letters WWW staan op het scherm
Kevin Bergenhenegouwen
datum 10 september 2020 19:00 - 20:30
locatie Online Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

De onderzoekspraktijk in de sociale en geesteswetenschappen (Social Sciences and Humanities) ondervindt allerlei gevolgen van de coronacrisis, maar wat zijn de belangrijkste? Welke van deze veranderingen zijn van voorbijgaande aard, en welke zullen de sector blijvend veranderen?

De avond is interactief van opzet en wordt ingeleid met drie korte impulspresentaties en twee reacties van twee KNAW-leden: Claes de Vreese van de KNAW en Linnet Taylor van De Jonge Akademie. Daarna volgt een virtueel debat.

De voertaal tijdens deze bijeenkomst is Engels.

Met:

  • Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie, Universiteit Leiden - Moderator
  • Xandra Kramer, hoogleraar privaatrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam - Moderator
  • Giselinde Kuipers, hoogleraar sociologie, Katholieke Universiteit Leuven - The role of SSH research in times of crisis
  • Valentina Mazzucato, hoogleraar Globalisation and Development, Universiteit Maastricht - International research collaborations in times of a pandemic
  • Natali Helberger, universiteitshoogleraar Digitale technologie en recht, met een speciale focus op AI, Universiteit van Amsterdam - Covid-19, Big Tech & the future of research
  • Claes de Vreese, faculteitshoogleraar Artificial Intelligence, Data & Democracy, Universiteit van Amsterdam (respondent)
  • Linnet Taylor, universitair hoofddocent, Tilburg University (respondent)

Delen

Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven