r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

DNB-baas Knot: werk aan de winkel voor Zuid- én Noord-Europa

dinsdag 1 september 2020, 21:01
Eurobiljetten met euromunten er op

AMSTERDAM (ANP) - De economische groei om Nederland uit de coronacrisis te krijgen moet uit tijdelijke investeringen en structurele hervormingen komen, bijvoorbeeld in het belastingstelsel. Zo kan arbeid minder zwaar belast worden zodat werkenden onder de streep meer overhouden. Ook de onbalans tussen werknemers en zelfstandigen moet fiscaal worden aangepakt. Maar voor belastingverhogingen of bezuinigingen is nog geen reden, stelt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB).

Knot zei dit in Amsterdam waar hij de jaarlijkse HJ Schoo-lezing hield, met de titel Samen sterker uit de crisis. Er is voor Nederland “werk aan de winkel” en dat geldt voor heel Europa, betoogde hij. De zwakkere economieën moeten hervormingen doorvoeren om hun productiviteit en concurrentiekracht te verhogen. Noordelijke eurolanden moeten hervormen om hogere loongroei en binnenlandse vraag teweeg te brengen. Zuidelijke eurolanden dienen hun schuldenlast terug te brengen. Meer samenwerking en economische afstemming in de EU zijn nodig om verdere scheefgroei tussen noord en zuid te bestrijden, zei Knot.

Een goed voorbeeld van gezamenlijk optreden in de crisis noemde hij het coronaherstelplan ter waarde van 750 miljard euro waar de EU-leiders vorige maand overeenstemming over bereikten. Dat bestaat deels uit leningen en deels uit subsidies voor de door corona zwaarst getroffen lidstaten. “Een uitstekend initiatief”, aldus Knot. “Het fonds is tijdelijk, er vinden geen directe overdrachten tussen landen plaats, en ook worden landen niet verantwoordelijk voor elkaars schulden.”

Knot pleitte voor een sterkere monetaire unie en verdere Europese integratie, volgens hem “de beste keuze”. “Dat betekent dat we nationale bewegingsvrijheid inleveren”, zei hij. “Daar is moed voor nodig. Wat krijgen we daarvoor terug? Het vooruitzicht op een stabielere en welvarender muntunie, waar alle landen delen in de lusten en de lasten.”

“Het is aan de politiek om keuzes te maken voor de toekomst, en die keuzes op heldere wijze voor te leggen aan de kiezer. Daarom hoop ik, of eigenlijk reken ik, op een stevig Europa-debat in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen komend voorjaar”, sloot hij af.

Terug naar boven