r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de EU over het zich aansluiten van bepaalde landen bij de beperkende maatregelen tegen ISIS (Da'esh) en Al Qaida en daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 27 augustus 2020.

De Raad heeft op 30 juli 2020 Besluit (GBVB) 2020/1126[1] aangenomen.

Daarbij wordt één persoon toegevoegd aan de in de bijlage bij Besluit (GBVB) 2016/1693 opgenomen EU-sanctielijst van personen, groepen, ondernemingen en entiteiten die banden hebben met ISIS (Da'esh) en Al Qaida.

De kandidaat‑lidstaten de Republiek Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Albanië[2], het land van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat‑lidstaat Bosnië en Herzegovina, en de EVA‑landen IJsland en Liechtenstein, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne, de Republiek Moldavië, Armenië en Georgië, sluiten zich bij dit besluit van de Raad aan.

Zij zullen ervoor zorgen dat hun nationaal beleid overeenstemt met deze besluiten van de Raad.

De Europese Unie neemt met voldoening kennis van deze toezegging.

[1] Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 30/07/2020 (PB L 246, blz. 10).

[2] De Republiek Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Albanië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.


Terug naar boven