r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Oorsprongsregels: EU wil preferentiële handel met pan-Euro-mediterrane landen bevorderen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 24 augustus 2020.

De Europese Commissie heeft vandaag een pakket voorstellen aangenomen die tot doel hebben de handel tussen de Europese Unie en de buurlanden in de pan-Euro-mediterrane regio te bevorderen en aldus bij te dragen tot het economisch herstel na de uitbraak van het coronavirus. De voorstellen van vandaag zullen de preferentiële handelsovereenkomsten van de EU met 20 handelspartners in de pan-Euro-mediterrane regio moderniseren door de “oorsprongsregels” in die overeenkomsten flexibeler en bedrijfsvriendelijker te maken.

Deze voorstellen wijzigen de bilaterale overeenkomsten van de EU met de volgende landen: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland, de Faeröer, Turkije, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Palestina[1], Georgië, de Republiek Moldavië, Oekraïne, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Kosovo.

Paolo Gentiloni, commissaris voor Economie: “Wij moeten alles in het werk stellen om de handel en de economische activiteit tussen de EU en onze buren in de Euro-mediterrane regio te vergemakkelijken en om regionale integratie te bevorderen. Dit zal ook bijdragen tot herstel en wederopbouw in een land als Libanon, en tegelijkertijd Europese bedrijven ondersteunen om toegang te krijgen tot nieuwe markten.

“Oorsprongsregels” zijn noodzakelijk in het kader van een handelsovereenkomst omdat daardoor wordt bepaald welke goederen voor preferentiële behandeling in aanmerking komen. De “oorsprong” is de “economische nationaliteit” van de verhandelde goederen. Oorsprongsprocedures zorgen ervoor dat de douaneautoriteiten de oorsprong van een goed kunnen controleren en bedrijven de oorsprong van hun goederen kunnen bewijzen. Wanneer aan alle vereisten is voldaan, komen goederen met een preferentiële oorsprong in aanmerking voor invoer tegen een lager recht of zelfs een nultarief, afhankelijk van de preferentiële tariefbehandeling.

De nieuwe regels, die het resultaat zijn van tien jaar van onderhandelingen, zullen van toepassing zijn naast die van de Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels (PEM-conventie), in afwachting van de herziening van de Conventie, die momenteel gaande is.

Achtergrond

Dit pakket, dat een stap in de richting van de modernisering van de PEM-conventie is, omvat 21 voorstellen voor besluiten van de Raad om te voorzien in gebruikersvriendelijkere oorsprongsregels in de handelsovereenkomsten van de EU met de meeste van haar buurlanden. In 2019 was de handel met deze landen goed voor 677 miljard euro, wat neerkomt op bijna de helft van de preferentiële handel van de EU. Door deze bepalingen zullen producten gemakkelijker in aanmerking komen voor handelspreferenties. Enkele voorbeelden:

  • Eenvoudigere productspecifieke regels, zoals de afschaffing van cumulatieve vereisten, drempels voor lokale toegevoegde waarde, beter aangepast aan de productiebehoeften van de EU, en nieuwe dubbele verwerking voor textiel;
  • Hogere tolerantiedrempels voor materialen die niet van oorsprong zijn, van 10 % naar 15 %;
  • De invoering van “volledige” cumulatie, op grond waarvan voor de meeste producten de fabricagehandelingen die nodig zijn om de oorsprong te verwerven, over verschillende landen mogen worden opgesplitst;
  • De mogelijkheid van terugbetaling van rechten (op ingevoerde componenten) voor de meeste producten om EU-exporteurs te helpen concurreren.

De oorsprongsregels die autonoom worden toegepast, en de uitvoeringsbepalingen inzake de oorsprong maken deel uit van de douanewetgeving van de EU.

Meer informatie

Memo

Tekst van de voorstellen van vandaag

[1] Deze benaming mag niet worden uitgelegd als een erkenning van de staat Palestina en laat de afzonderlijke standpunten van de lidstaten ter zake onverlet.


Terug naar boven