r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees burgerinitiatief: Commissie besluit om initiatief “Recht op behandeling” te registreren

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 21 augustus 2020.

De Europese Commissie heeft vandaag besloten het Europees burgerinitiatief (EBI) “Recht op behandeling” te registreren. De organisatoren van het EBI roepen de Unie op “om voorrang te geven aan de volksgezondheid boven particuliere winsten en ervoor te zorgen dat vaccins en behandelingen tegen de pandemie een algemeen publiek goed zijn, dat vrij toegankelijk is voor iedereen”.

Voor dit Europees burgerinitiatief worden de volgende doelstellingen opgegeven:

  • ervoor zorgen dat intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van octrooien, geen belemmering vormen voor de toegankelijkheid of beschikbaarheid van een toekomstig vaccin of een toekomstige behandeling voor COVID-19;
  • ervoor zorgen dat de EU-wetgeving inzake data en marktexclusiviteit de onmiddellijke doeltreffendheid van door lidstaten afgegeven dwanglicenties niet beperkt;
  • invoeren van wettelijke verplichtingen voor begunstigden van EU-middelen om kennis, intellectuele eigendom en/of data in verband met gezondheidstechnologie inzake COVID-19 te delen in een technologie- of octrooigemeenschap;
  • invoeren van wettelijke verplichtingen voor begunstigden van EU-middelen om voor transparantie te zorgen inzake publieke bijdragen, productiekosten, alsmede toegankelijkheids- en betaalbaarheidsclausules in combinatie met niet-exclusieve licenties.

De Commissie is van mening dat het EBI aan de noodzakelijke voorwaarden voldoet en dus juridisch gezien ontvankelijk is, en heeft daarom besloten het te registreren. Ze heeft in dit stadium nog niet gekeken naar de inhoud van het EBI.

Volgende stappen

De organisatoren kunnen tijdens de zes maanden na de registratie van vandaag beginnen met het verzamelen van steunbetuigingen. Daarvoor hebben zij een jaar de tijd. Als er binnen dat jaar een miljoen steunbetuigingen voor het EBI worden verzameld uit ten minste zeven verschillende lidstaten, moet de Commissie binnen zes maanden reageren. De Commissie kan vervolgens beslissen om al dan niet in te gaan op het verzoek om actie te ondernemen. In beide gevallen moet ze haar besluit motiveren.

Chronologisch overzicht

Het Europees burgerinitiatief werd geïntroduceerd bij het Verdrag van Lissabon en is in april 2012 officieel ingevoerd. Sindsdien kunnen burgers via dit instrument de Europese agenda mede bepalen.

Na officiële registratie van een Europees burgerinitiatief kunnen minstens een miljoen burgers uit ten minste een kwart van de EU-lidstaten de Europese Commissie verzoeken om wetgevingsvoorstellen in te dienen. Dat gaat wel alleen maar op gebieden waarvoor de Commissie bevoegd is.

Om ontvankelijk te worden verklaard, mag een voorgesteld burgerinitiatief (1) niet duidelijk buiten het kader vallen van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling, (2) niet kennelijk beledigend, lichtzinnig of ergerlijk zijn en (3) niet kennelijk indruisen tegen de waarden van de Unie.

Since the beginning of the ECI, the Commission has registered in total 75 Citizens' Initiatives and refused 26.

Meer informatie

‘Right to Cure' ECI

Website van het Europese burgerinitiatief

Europese burgerinitiatieven waarvoor momenteel handtekeningen worden verzameld

Forum voor het Europees burgerinitiatief

# EUTakeTheInitiative campagne


Delen

Terug naar boven