r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Religie, wetenschap en politiek in tijden van corona, Online

De letters WWW staan op het scherm
Kevin Bergenhenegouwen
datum 4 september 2020 19:00 - 20:15
locatie Online Toon locatie
aanwezigen B.A. (Beatrice) de Graaf e.a.
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Crises en pandemieën dagen mensen uit naar de zin van leed te vragen. Gelovigen beantwoorden die vragen vaak vanuit hun levensovertuiging, maar verhouden zich ook - al dan niet wantrouwig - tot wetenschap en staatsbeleid. In dit webinar bekijken we hoe de relatie tussen religie, wetenschap en politiek in en door de coronacrisis wordt ge(her)definieerd.

Sprekers

  • Beatrice de Graaf, hoogleraar geschiedenis van internationale betrekkingen, Universiteit Utrecht - Coronavirus en de hand van god/de goden: de theodicee revisited?
  • Birgit Meyer, hoogleraar religiewetenschappen, Universiteit Utrecht - Religie en pandemie
  • Pooyan Tamimi Arab, universitair docent religiewetenschappen, Universiteit Utrecht - Secularisering en het coronavirus in Iran
  • Joas Wagemakers, universitair hoofddocent Islam en Arabisch, Universiteit Utrecht - Moskeeën en het coronavirus: tussen pragmatisme, piëteit en politiek

Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Terug naar boven