r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Een blik op de toekomst: Waar zullen EP-leden aan werken tot het einde van 2020

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 12 augustus 2020.

Tijdens de komende maanden zullen EP-leden stemmen over de EU-meerjarenbegroting en een nieuwe klimaatwet en zullen ze de toekomst van Europa verder bespreken.

Link naar de video: Op de agenda tot het einde van 2020

Meerjarenbegroting en herstelplan

De Commissie stelde in mei een economisch stimuleringsplan van €750 miljard voor, dat samen met een aangepast voorstel van €1.100 miljard voor de EU-meerjarenbegroting van 2021-2027 de impact van de coronapandemie moet helpen beperken en een weg moet banen naar een duurzame toekomst. De voorstellen worden onderhandeld tussen het Parlement en de lidstaten in de Raad.

Green Deal

In september zal de Parlementaire milieucommissie (ENVI) stemmen over de EU-klimaatwet, die de Commissie in maart heeft voorgesteld. Ze zullen ook stemmen over hoe de EU tegen 2050 klimaatneutraal kan worden. Het voltallige Parlement zal hier waarschijnlijk over stemmen tijdens de plenaire sessie van oktober.

Conferentie over de Toekomst van Europa

De Conferentie over de Toekomst van Europa is een nieuw initiatief dat de nodige veranderingen in kaart wil brengen om de EU beter voor te bereiden op de toekomst. De conferentie zou in mei gestart zijn, maar werd uitgesteld door de Covid-19-pandemie. In een resolutie waarover tijdens de zomer werd gestemd, benadrukte het Parlement dat de conferentie “zo snel mogelijk in de herfst van 2020 moet starten”. Het zou een looptijd van twee jaar hebben.

Brexit

De gesprekken om een akkoord te bereiken over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK zijn aan de gang. Volgens het huidige terugtrekkingsakkoord loopt de transitieperiode tot het einde van december 2020, dus beide partijen zouden de onderhandelingen moeten afronden voor het einde van het jaar. Een akkoord kan alleen van kracht worden wanneer het goedgekeurd wordt door het Parlement.

Digital Services Act

Als deel van de Europese Digitale Strategie, heeft de Commissie aangekondigd dat het eind dit jaar een ‘Digital Services Act’ zal voorstellen, wat de interne digitale markt moet versterken. De Parlementaire Commissies interne markt en consumentenbescherming (IMCO), burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE), en juridische zaken (JURI) hebben elk hun ontwerpverslag gepubliceerd. Naar verwachting zullen de commissies hier in september over stemmen.

Industriële strategie

In maart 2020, presenteerde de Commissie een nieuwe Industriële Strategie voor Europa om Europese bedrijven de overstap te verzekeren naar een klimaatneutrale en digitale toekomst. De Parlementaire commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) zal in september over haar eigen rapport stemmen. De stemming tijdens de plenaire sessie zal twee maanden later plaatsvinden.

Hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

De laatste fase van de onderhandelingen over hoe de Europese landbouwsector er na 2020 moet uitzien, zal afhangen van het akkoord over de EU-begroting voor 2021-2027 en zal ook rekening houden met de Europese Green Deal.

Migratiepact

De Europese Commissie zal een nieuw pact inzake asiel en migratie voorstellen zodra de EU-lidstaten een voorlopig akkoord over de EU-begroting bereikt hebben. De commissie burgerlijke vrijheden (LIBE) werkt op dit moment aan een rapport over nieuwe juridische instrumenten voor arbeidsmigratie naar de EU.

Rechten van treinpassagiers

De EU werkt aan nieuwe regels om de rechten van treinpassagiers te verbeteren, inclusief een hogere compensatie in geval van vertragingen en een betere assistentie voor mensen met een handicap. Het doel is om dit wettelijk dossier vóór 2021 af te ronden, wat volgens de Commissie het Europese jaar van de spoorwegen moet worden. Na een onderbreking door de Covid-19-pandemie, werden de interinstitutionele onderhandelingen in juni hervat.

Crowdfunding

Als deel van haar Fintech actieplan, presenteerde de Commissie in maart 2018 een voorstel voor een regelgeving voor dienstverleners van crowdfunding. De EU-markt voor crowdfunding is onderontwikkeld vergeleken met andere grote wereldeconomieën door het gebrek aan gemeenschappelijke EU-regels. Precies twee jaar later bereikte de commissie economische en monetaire zaken (ECON) een voorlopig akkoord met de Raad over het voorstel.

Productinformatie

REF.: 20200625STO82008


Terug naar boven