r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: 128 miljoen EUR EU-financiering voor 23 nieuwe onderzoeksprojecten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 11 augustus 2020.

Als reactie op de aanhoudende coronaviruspandemie trekt de Commissie 128 miljoen EUR uit om 23 nieuwe onderzoeksprojecten te ondersteunen. De financiering in het kader van het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU “Horizon 2020” maakt deel uit van de toezegging van de Commissie van 1,4 miljard EUR voor het initiatief “wereldwijde coronarespons”, dat voorzitter Ursula von der Leyen in mei 2020 heeft opgestart.

Bij de 23 projecten die voor de financiering zijn geselecteerd, zijn 347 onderzoeksteams uit 40 landen betrokken, waaronder 34 deelnemers uit 16 landen buiten de EU. Dankzij de financiering zullen onderzoekers aan oplossingen voor de pandemie en de gevolgen daarvan kunnen werken door de industriële capaciteit voor de productie en toepassing van gemakkelijk beschikbare oplossingen te versterken, medische technologieën en digitale instrumenten te ontwikkelen, meer inzicht te verwerven in de sociaaleconomische en gedragsgevolgen van de pandemie en te leren van grote groepen patiënten (cohorten) in heel Europa. Deze onderzoeksacties vormen een aanvulling op eerdere inspanningen die gericht waren op de ontwikkeling van diagnosemiddelen, behandelingen en vaccins.

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: “Dankzij de noodfinanciering uit Horizon 2020 kunnen onderzoekers snel oplossingen ontwikkelen met en voor patiënten, zorgverleners, ziekenhuizen, lokale gemeenschappen en bedrijven, zodat zij beter het hoofd kunnen bieden aan het coronavirus en de overlevingskansen toenemen. Het is bemoedigend te zien dat de onderzoeksgemeenschap zo snel en krachtig in actie komt.”

Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt: “Uit het aantal reacties op deze oproep blijkt dat er heel wat nieuwe ideeën bestaan om het coronavirus aan te pakken, waaronder nieuwe digitale gezondheidsoplossingen. Dankzij digitale oplossingen en technologieën konden we tijdens de lockdown op de hoogte blijven en contact houden. Zij zullen ook een essentieel onderdeel van de langetermijnrespons op dit virus zijn en onze veerkracht verhogen.

De Commissie bespreekt momenteel de subsidieovereenkomsten met de geselecteerde begunstigden. De nieuwe projecten hebben betrekking op:

  • productieomschakeling om snel essentiële medische benodigdheden en uitrusting te produceren die nodig zijn voor tests, behandeling en preventie, bijvoorbeeld door middel van spuitgieten en additieve productie (3D-printen), adaptieve productie en methoden met betrekking op de toeleveringsketen, en de omvorming van de productie tot dienstennetwerk voor een snelle respons;
  • ontwikkeling van medische technologieën en digitale instrumenten voor een betere opsporing, bewaking en patiëntenzorg, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van nieuwe apparatuur voor snellere, goedkopere en gemakkelijkere diagnoses (ook op afstand) en nieuwe technologieën om gezondheidswerkers te beschermen;
  • analyse van de sociaaleconomische en gedragseffecten van de respons van overheden en gezondheidszorgstelsels, bijvoorbeeld op het gebied van geestelijke gezondheid, met inbegrip van genderspecifieke aspecten in risicofactoren en de sociaaleconomische last, om inclusieve richtsnoeren voor beleidsmakers en gezondheidsautoriteiten te ontwikkelen en de paraatheid voor toekomstige soortgelijke gebeurtenissen te vergroten;
  • leren van grote groepen patiënten (cohorten) door de bestaande cohorten in de EU en daarbuiten met elkaar te verbinden en hun blootstelling aan bepaalde risicofactoren te beoordelen om een beter inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken van de ziekte en de weerbaarheid tegen het virus en toekomstige bedreigingen van de volksgezondheid te vergroten;
  • een betere samenwerking tussen bestaande EU- en internationale cohorten door onderzoeksinstellingen die gegevens over patiëntenzorg verzamelen met elkaar in contact te brengen, om onderzoek naar de kenmerken van de patiënt, risicofactoren, veiligheid en doeltreffendheid van behandelingen en mogelijke strategieën tegen het coronavirus mogelijk te maken.

Achtergrond

Voor deze tweede oproep tot het indienen van blijken van belangstelling in de huidige noodsituatie, die de Commissie op 19 mei 2020 heeft gepubliceerd, hebben onderzoekers slechts vier weken de tijd gehad om gezamenlijke onderzoeksprojecten voor te bereiden. De onderzoeksgemeenschap is snel in actie gekomen. De onderzoekvoorstellen werden versneld door onafhankelijke deskundigen geëvalueerd, waardoor de Commissie een aantal projecten van uitmuntende wetenschappelijke kwaliteit en met een potentieel groot effect heeft kunnen selecteren. Hoewel de financiering afhankelijk is van een definitief besluit van de Commissie en de ondertekening van de subsidieovereenkomst in het kader van Horizon 2020, kunnen de onderzoekteams hun werkzaamheden al aanvatten.

Veel van de 23 geselecteerde projecten hebben een internationale dimensie buiten de EU en de geassocieerde landen: er zijn 34 organisaties uit 16 landen buiten de EU betrokken, met inbegrip van landen die met het Horizon 2020-programma geassocieerd zijn (Bosnië-Herzegovina, Israël, Noorwegen, Servië, Turkije en Zwitserland) en derde landen (Argentinië, Australië, Brazilië, Colombia, Congo, Gabon, India, Korea, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika).

Deze nieuwe speciale oproep in het kader van Horizon 2020 vormt een aanvulling op eerdere acties ter ondersteuning van 18 projecten voor de ontwikkeling van diagnosemiddelen, behandelingen, vaccins en paraatheidsplannen voor epidemieën, waarvoor 48,2 miljoen EUR is vrijgemaakt, van 8 projecten betreffende diagnosemiddelen en behandelingen via het initiatief innovatieve geneesmiddelen, waarin 117 miljoen EUR is geïnvesteerd, en van maatregelen ter ondersteuning van innovatieve ideeën via de Europese Innovatieraad. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan actie 3 van het EORvsCorona-actieplan, een werkdocument dat voortvloeit uit de dialogen tussen de Commissie en de nationale instellingen.

Meer informatie


Terug naar boven