r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: Europese Commissie intensiveert steun voor behandeling met plasma van herstelde patiënten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 31 juli 2020.

Vandaag heeft de Europese Commissie meer dan 200 bloedinzamelingsdiensten in de hele EU uitgenodigd financiering aan te vragen voor de aankoop van plasmaferese-apparatuur, d.w.z. apparatuur voor het afnemen van plasma van donoren. Het doel van deze actie is de behandeling te ondersteunen van nieuwe COVID-19-patiënten die nog tegen de ziekte vechten, door de inzamelingscapaciteit van de EU voor “convalescent plasma”, d.w.z. plasma van reeds herstelde COVID-19-patiënten, te vergroten. Deze actie maakt deel uit van het instrument voor noodhulp (Emergency Support Instrument — ESI). Er zullen subsidies worden verstrekt aan bloedinzamelingsdiensten, zowel publiek als niet-gouvernementeel, die gemachtigd zijn om plasma in te zamelen.

Deze actie laat zien hoe de Commissie zich inzet voor de ontwikkeling van behandelingswijzen, zoals vermeld in de mededeling over de voorbereiding van de EU op eventuele toekomstige uitbraken.

Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid: “Plasma van herstelde patiënten zou een veelbelovende behandeling kunnen vormen tegen COVID-19. Met de vandaag aangeboden financiering kunnen wij nog een stap verder gaan bij de inzameling van plasma, en ik nodig alle belanghebbenden uit hiervan gebruik te maken. Om onze burgers te beschermen, zullen wij alle mogelijke opties blijven onderzoeken ter ondersteuning van de ontwikkeling van en de toegang tot veilige en doeltreffende behandelingen voor COVID-19. Dit blijft de komende weken en maanden ons voornaamste doel.”

De behandeling bestaat uit de transfusie van plasma van herstelde aan zieke patiënten om hun weerstand en vermogen om de ziekte te boven te komen, te vergroten. Plasmatransfusie wordt ook gebruikt voor de zuivering van antilichamen om een COVID-19-specifiek geneesmiddel (immunoglobuline) te maken, als alternatief voor vaccins op de korte termijn. Dit product wordt aan patiënten, kwetsbare personen en gezondheidswerkers toegediend, als een profylactische injectie of ter behandeling. De werkzaamheid van deze behandelingen wordt wereldwijd onderzocht, onder meer in het kader van een door Horizon 2020 gefinancierd EU-onderzoeksproject. De voorlopige resultaten zijn veelbelovend, in afwachting van de resultaten van volledige klinische proeven.

Deze behandelingen zijn gebaseerd op de inzameling van grote hoeveelheden convalescent plasma, gedoneerd door herstelde patiënten.

Op dit moment wordt bijna 75 % van het door publieke bloedbanken en het Rode Kruis ingezamelde plasma verkregen door donaties van volledig bloed, waaruit het plasma vervolgens wordt afgescheiden. Dit is een veel minder efficiënte verzamelmethode dan plasmaferese — een direct aan het bed van de donor uitgevoerd procedé waarbij plasma van de donor wordt afgenomen terwijl de andere bloedbestanddelen weer worden teruggegeven. Bij plasmaferese kunnen donoren een groter volume plasma in één keer afstaan en kunnen ze om de twee weken doneren en niet slechts om de drie à vier maanden zoals donoren van volledig bloed. Daarnaast kunnen “superdonoren” — donoren van wie het plasma bijzonder rijk is aan antilichamen — worden verzocht gedurende een periode van meerdere maanden vele keren te doneren.

Voor de uitnodiging, die een maand geldig is, is via het instrument voor noodhulp een budget van 40 miljoen euro ter beschikking gesteld. De subsidies zullen worden toegewezen op basis van de door de bloedinzamelingsdiensten van de lidstaten kenbaar gemaakte behoeften.

Uit het budget wordt ondersteuning verleend voor de aankoop van een aantal plasmaferesemachines en bijbehorende apparatuur, met inbegrip van inzamelingskits, opslagfaciliteiten, testen en typering van plasma, en organisatorische programma's.

Achtergrondinformatie

Het instrument voor noodhulp (ESI), dat in april 2020 door de Raad is aangenomen, biedt de EU de mogelijkheid noodhulp te verlenen om de menselijke en economische gevolgen van een crisis zoals de huidige pandemie het hoofd te bieden.

Het ESI ondersteunt de lidstaten bij hun inspanningen om de COVID-19-pandemie op strategische en gecoördineerde wijze op Europees niveau aan te pakken.

Op het gebied van gezondheid wordt het ESI reeds ingezet om te helpen aan de huidige behoeften van de lidstaten tegemoet te komen en om bij te dragen tot de paraatheid voor toekomstige uitbraken en voor een mogelijke tweede golf. Het ESI ondersteunt met name het vervoer van essentiële goederen, medische teams en patiënten en financiert een faciliteit voor de aankoop van essentiële medische producten voor de aanleg van voorraden en/of distributie onder de lidstaten.

In het kader van deze aankoopfaciliteit is op 28 juli een contract ondertekend om de levering van behandelingsdoses van het geneesmiddel remdesivir voor ongeveer 30 000 patiënten in de hele EU te waarborgen. Ook zijn ongeveer 10 miljoen maskers voor de bescherming van gezondheidswerkers aangekocht en de levering daarvan vindt momenteel plaats in partijen.

Een aanzienlijk deel van het in het kader van het ESI beschikbare budget zal worden gebruikt om de productie van vaccins in de EU en voldoende voorraden voor de lidstaten te verzekeren door middel van aankoopovereenkomsten met vaccinproducenten, conform de EU-vaccinstrategie.

Meer informatie

Vragen en antwoorden over het ESI

Respons van de Europese Commissie op het coronavirus


Terug naar boven