r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verklaring van hoge vertegenwoordiger Josep Borrell namens de EU: aanpak van de Europese Unie ter bevordering van internationale veiligheid en stabiliteit in de cyberruimte

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 30 juli 2020.

De Europese Unie en haar lidstaten hebben meermaals hun bezorgdheid geuit over kwaadwillige gedrag in de cyberruimte. Dergelijk gedrag is onaanvaardbaar. Het ondermijnt de internationale veiligheid en stabiliteit en de voordelen die het internet en het gebruik van de informatie- en communicatietechnologieën (ICT) biedt. Wij staan voor een wereldwijde, open, stabiele, vreedzame en veilige cyberruimte waar de mensenrechten, de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat ten volle gelden, een cyberruimte die een snellere sociale, politieke en economische ontwikkeling ondersteunt.

Om dergelijk kwaadwillig gedrag te voorkomen, te ontmoedigen, te bestrijden en hier tegen op te treden, heeft de Raad vandaag besloten beperkende maatregelen op te leggen tegen 6 personen en 3 entiteiten of lichamen die betrokken zijn bij cyberaanvallen met een aanzienlijke impact, of bij pogingen tot cyberaanvallen met een mogelijk aanzienlijke impact, die een externe bedreiging vormen voor de Europese Unie of haar lidstaten, of met een aanzienlijke impact tegen derde staten of internationale organisaties. De maatregelen betreffen een reisverbod en bevriezing van tegoeden voor natuurlijke personen, en een bevriezing van tegoeden voor entiteiten of lichamen. Het is ook verboden direct of indirect middelen ter beschikking te stellen aan personen, entiteiten en lichamen waartegen de maatregelen gelden.

De maatregelen zijn een logisch gevolg van de waarschuwingen van Europese Unie en de lidstaten, en de vastberadenheid om de integriteit, de veiligheid, het sociaal welzijn en de welvaart van onze vrije en democratische samenlevingen, en de op regels gebaseerde orde en goede werking van onze internationale organisaties te beschermen. Wij blijven onze samenwerking versterken ten behoeve van meer internationale veiligheid en stabiliteit in de cyber­ruimte, grotere mondiale weerbaarheid en een betere kennis van cyber­dreigingen en kwaadwillige cyber­activiteiten.

De Europese Unie en de lidstaten blijven verantwoordelijk gedrag in de cyberruimte krachtig bevorderen en roepen elk land op om samen te werken ten behoeve van internationale vrede en stabiliteit, passende zorgvuldigheid te betrachten en passende actie te ondernemen tegen actoren die kwaadwillige cyber­activiteiten uitvoeren, en om te blijven bijdragen aan de uitvoering van de bestaande consensus, gebaseerd op de door de Algemene Vergadering van de VN goedgekeurde verslagen uit 2010, 2013 en 2015 van de VN-groep van regeringsdeskundigen op het gebied van informatie en telecommunicatie in de context van de internationale veiligheid (UNGGE), en werk te maken van samenwerking om deze consensus in het kader van de zesde UNGGE, de Open Werkgroep van de VN en andere relevante inter­nationale fora te versterken.


Terug naar boven