r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

North Korea: EU confirms autonomous sanctions for a year

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 30 juli 2020.

De Raad heeft vandaag de lijst bevestigd van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan de autonome sancties van de EU tegen de Democratische Volksrepubliek Korea (DVK).

Bijgevolg zullen de bestaande beperkende maatregelen - reisverbod en bevriezing van tegoeden - die aan de op de lijst geplaatste personen en entiteiten zijn opgelegd, gedurende één jaar, tot de volgende jaarlijkse herziening, van toepassing blijven.

De 57 personen en 9 entiteiten die op de lijst werden geplaatst, worden aan de bovengenoemde sancties onderworpen omdat ze hebben bijgedragen aan de programma's van Noord‑Korea in verband met kernwapens, ballistische raketten of andere massa­vernietigings­wapens, of omdat ze getracht hebben sancties te ontwijken.

De EU‑sancties tegen Noord‑Korea zijn de zwaarste sancties die tegen een land van kracht zijn. Ze werden ingesteld naar aanleiding van de ontwikkeling door Noord‑Korea van kernwapens en ballistische raketten, wat in strijd is met diverse resoluties van de VN‑Veiligheidsraad. De EU heeft alle relevante resoluties van de VN-Veiligheidsraad omgezet en beschikt over een eigen autonome sanctieregeling met betrekking tot Noord‑Korea, die de door de VN vastgestelde sancties aanvult en versterkt. De VN heeft aan 80 personen en 75 entiteiten sancties opgelegd.

De EU heeft herhaaldelijk verklaard er vast van overtuigd te zijn dat duurzame vrede en de denuclearisering van het Koreaanse Schiereiland tot stand moeten worden gebracht met vreedzame middelen, en dat het diplomatieke proces dus moet worden voortgezet aangezien het de enige manier is om dat doel te bereiken.

Het besluit en de verordening worden op 31 juli 2020 bekendgemaakt in het Publicatieblad.


Terug naar boven