r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Weer meer immigratie na terugval door corona, vooral Oost-Europeanen

woensdag 29 juli 2020, 0:01
Kind bij vader op nek

DEN HAAG (ANP) - Migranten wisten Nederland in juni weer beter te vinden omdat de coronamaatregelen werden versoepeld. Nog steeds ligt het aantal mensen dat hiernaartoe komt een kwart lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In april en mei droeg migratie nog amper bij aan de bevolkingsgroei. Maar in juni lag het aantal mensen dat naar Nederland verhuisde 1300 hoger dan het aantal mensen dat naar het buitenland vertrok.

In mei begon de migratie vanuit landen in de Europese Unie al aan te trekken. Dat betrof vooral mensen uit Midden- en Oost-Europa. In juni nam ook het aantal migranten uit andere delen van de wereld weer toe.

Ook meldden weer meer vluchtelingen zich in Nederland. Zo kwamen in juni driehonderd meer Syriërs hiernaartoe dan er vertrokken. "In de periode direct na de invoering van coronamaatregelen schreven zich nauwelijks Syriërs in", kijkt het CBS terug.

De Nederlandse bevolking groeide in juni met 3700 inwoners. Daarvoor hebben de onderzoekers gekeken naar zowel migratie, als het aantal geboortes en sterfgevallen. In april kromp de bevolking nog met 5600 inwoners. Het coronavirus eiste toen veel slachtoffers en ook de migratie droogde op.

Terug naar boven