r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Hongkong: Raad uit ernstige bezorgdheid over nationale veiligheids­wetgeving

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 28 juli 2020.

Na een eerste bespreking in de Raad Buitenlandse Zaken op 13 juli 2020, heeft de Raad conclusies aangenomen waarin hij uiting geeft aan zijn ernstige bezorgdheid over de nationale veiligheids­wetgeving voor Hongkong, die het Permanent Comité van het Nationale Volkscongres van China op 30 juni 2020 heeft aangenomen.

In de conclusies wordt de steun van de EU voor een hoog niveau van autonomie voor Hongkong in het kader van het beginsel "één land, twee systemen" bevestigd en wordt een gecoördineerd pakket responsmaatregelen op verschillende gebieden uiteengezet.

Deze maatregelen betreffen onder meer:

  • asiel, migratie, visa en het beleid inzake verblijf
  • de uitvoer van specifieke gevoelige apparatuur en technologieën voor eindgebruik in Hongkong
  • beurzen en academische uitwisselingen waarbij Hongkongse studenten en universiteiten betrokken zijn
  • steun voor het maatschappelijk middenveld
  • de uitvoering van uitleveringsregelingen en andere relevante overeenkomsten van de lidstaten met Hongkong

Tot slot roept de Raad in zijn conclusies op tot een evaluatie van de uitvoering van de nationale veiligheids­wetgeving en het effect van het EU-responspakket voor het eind van het jaar.


Terug naar boven