r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU en China bespreken handels- en economische betrekkingen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 28 juli 2020.

De Europese Unie en China hebben vandaag hun 8e handels- en economische dialoog op hoog niveau gehouden. Uitvoerend vicevoorzitter Valdis Dombrovskis hield samen met commissaris voor Handel Phil Hogan een videoconferentie met de Chinese vicepremier Liu He en verschillende vice-ministers. De dialoog ging vooral over een gezamenlijk antwoord op het coronavirus en over de mondiale economische governance, bilaterale handel en investeringen, en samenwerking op het gebied van financiële diensten en belastingen, als follow-up van de besprekingen tijdens de topontmoeting tussen de EU en China van 22 juni.

Uitvoerend vicevoorzitter Dombrovskis verklaarde: “De huidige crisis laat ons geen andere keus dan zij aan zij te werken met onze partners overal ter wereld, waaronder China. Door de krachten te bundelen kunnen we ons economisch herstel bespoedigen en vooruitgang boeken op gebieden van wederzijds belang, zoals handels- en investeringsbetrekkingen. We moeten echter ook knelpunten aanpakken, zoals wederkerigheid in de wijze waarop onze ondernemingen worden behandeld. We zullen in de aanloop naar de volgende topontmoeting in het najaar verdere vooruitgang moeten boeken in deze en andere kwesties.”

Commissaris Hogan zei: “De bilaterale en handelsbetrekkingen tussen de EU en China moeten steunen op de kernbeginselen van wederkerigheid en een gelijk speelveld op basis van duidelijke en voorspelbare regels. Ik heb China vandaag opgeroepen om zich in te zetten voor een ingrijpende hervorming van het multilaterale stelsel en de regels ervan en om de bestaande belemmeringen voor de toegang van EU-exporteurs van goederen en diensten en van Europese investeerders tot de Chinese markt weg te nemen. Een dergelijke aanpak van China zou een niveau van verantwoordelijkheid laten zien dat beantwoordt aan zijn economische en handelsbelang.

De vergadering bood de twee partijen de gelegenheid om van gedachten te wisselen over de lopende onderhandelingen over een brede investeringsovereenkomst, na de laatste onderhandelingsronde die daarover van 20 tot en met 24 juli is gehouden. De EU nam akte van de aanzienlijke vooruitgang die is geboekt met betrekking tot kwesties die verband houden met het gelijke speelveld, maar benadrukte dat nog veel werk moet worden verricht op belangrijke gebieden zoals markttoegang en duurzame ontwikkeling. Wat markttoegang betreft, herhaalde de EU haar verzoek dat China een beter aanbod doet in de sectoren telecommunicatie en computers, gezondheidszorg, biotechnologie en nieuwe-energievoertuigen. Wat duurzame ontwikkeling betreft, benadrukte de EU het politieke belang van betekenisvolle toezeggingen op dit gebied en de noodzaak dat China zijn ambitie en betrokkenheid vergroot.

Met betrekking tot de toegang tot de markt herinnerde de EU aan haar verzoek aan China om toestemming te verlenen voor de uitvoer door de lidstaten van landbouwproducten die nog op een uitvoervergunning wachten, zoals in de sector rundvlees en pluimvee. De EU heeft ook haar bezorgdheid geuit over nieuwe beperkingen op de uitvoer van levensmiddelen uit hoofde van de bestrijding van de coronapandemie, die leiden tot meer ongerechtvaardigde inspecties, controles en verzoeken om certificaten bij de uitvoer van landbouwproducten uit de EU.

Beide partijen bespraken ook de markttoegang in de sector van de financiële diensten, waarbij de EU heeft China aangemoedigd de Chinese markt voor financiële diensten verder open te stellen voor buitenlandse investeringen.

Ook werd gesproken over een reeks regelgevingskwesties op het gebied van financiële diensten, waaronder samenwerking inzake groene financiering, gelijkwaardigheidsbeoordelingen en de internationale rol van de euro en de RMB. Beide partijen wisselden van gedachten over de huidige coronapandemie en over de noodzaak van nauwe samenwerking op het internationale toneel om te zorgen voor een gecoördineerde respons op zowel de gezondheids- als de economische noodsituatie.

De EU en China waren het eens over de noodzaak om ervoor te zorgen dat de Wereldhandelsorganisatie relevant blijft om de mondiale uitdagingen op handelsgebied aan te pakken. In overeenstemming met de gezamenlijke verklaring van de topontmoeting tussen de EU en China van 2019 herhaalde de EU dat het dringend noodzakelijk is dat China deelneemt aan de toekomstige onderhandelingen over subsidies voor de industrie.

De EU heeft China tevens opgeroepen verkennende gesprekken te beginnen met het oog op een akkoord met de EU over administratieve samenwerking ter bestrijding van btw-fraude.

Meer informatie

Handelsbetrekkingen EU-China


Terug naar boven