r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Openbaar Ministerie (EOM): Raad benoemt Europees aanklagers

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 27 juli 2020.

Infographic - College of the EU Public Prosecutor's Office (EPPO)

Zie volledige infographic

De Raad benoemt de Europees aanklagers van het Europees Openbaar Ministerie:

 • Frédéric Baab
 • Cătălin-Laurențiu Borcoman
 • Jaka Brezigar
 • Danilo Ceccarelli
 • Gatis Doniks
 • Yvonne Farrugia
 • Teodora Georgieva
 • Daniëlle Goudriaan
 • Petr Klement
 • Tomas Krušna
 • Tamara Laptoš
 • Katerina Loizou
 • Ingrid Maschl-Clausen
 • José Eduardo Moreira Alves d'Oliveira Guerra
 • Juraj Novocký
 • Andrés Ritter
 • Maria Concepción Sabadell Carnicero
 • Gabriel Seixas
 • Kristel Siitam-Nyiri
 • Harri Tiesmaa
 • Yves Van Den Berge
 • Dimitrios Zimianitis

De aanklagers gaan toezicht houden op onderzoek en vervolging en zullen samen met de Europees hoofdaanklager het college van Europees aanklagers vormen.

Europees aanklagers worden benoemd voor een niet-hernieuwbare termijn van 6 jaar. De Raad kan besluiten deze termijn aan het eind van deze periode met maximaal 3 jaar te verlengen. In verband met de overgangsmaatregelen voor de eerste ambtstermijn bij het EOM worden de Europees aanklagers van een derde van de lidstaten, op basis van loting, voor een niet‑hernieuwbare termijn van 3 jaar benoemd. Dit is het geval voor de aanklagers uit Griekenland, Spanje, Italië, Cyprus, Litouwen, Nederland, Oostenrijk en Portugal.

Elke lidstaat heeft de kandidaten voor het ambt van Europees aanklager voorgedragen. Deze moesten actief lid zijn van het openbaar ministerie of van de rechterlijke macht van de lidstaat, hun onafhankelijkheid moest buiten twijfel staan en zij dienden te beschikken over de kwalificaties om in hun respectieve lidstaat in de hoogste vervolgende of rechterlijke ambten te kunnen worden benoemd. Ook moesten zij beschikken over relevante praktische ervaring met nationale rechtsstelsels, financiële onderzoeken en internationale justitiële samenwerking in strafzaken. De selectiecommissie heeft de gemotiveerde adviezen en de rangschikking opgesteld van elk van de voorgedragen kandidaten die aan de voorwaarden voldeden. Na ontvangst van deze adviezen heeft de Raad de kandidaten van elke deelnemende lidstaat geselecteerd en benoemd.

Achtergrond

Het Europees Openbaar Ministerie zal een onafhankelijk orgaan van de EU zijn, verantwoordelijk voor het onderzoeken, vervolgen en voor het gerecht brengen van strafbare feiten die de financiële belangen van de Unie schaden (fraude, corruptie, grensoverschrijdende btw-fraude van meer dan 10 miljoen euro enz.). In dit verband stelt het EOM onderzoeken in, verricht het strafvervolgings­handelingen en treedt het op als openbaar aanklager bij de bevoegde rechtbanken van de lidstaten.

In 2019 hebben de Raad en het Europees Parlement Laura Codruţa Kövesi benoemd tot eerste Europees hoofdaanklager.

Momenteel nemen 22 lidstaten deel aan het EOM (België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje en Tsjechië).

Naar verwachting zal het EOM eind 2020 van start gaan. Het wordt gevestigd in Luxemburg.


Terug naar boven