r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Covid-19: 10 dingen die de EU doet voor economisch herstel

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 27 oktober 2020.

Ontdek wat de EU doet om Europa terug overeind te helpen na de vernietigende economische impact van de Covid-19-pandemie.

Link naar de video: Wat doet de EU om het herstel te verzekeren?

Bekijk onze tijdlijn van EU-acties tegen het coronavirus met een overzicht van wat de EU doet om de crisis in Europa in te dammen.

 • 1. 
  Een budget voor een grote economische stimulus

Om Europa te helpen herstellen van de desastreuze economische gevolgen van de coronapandemie, heeft de Commissie een stimuleringsplan van €750 miljard voorgesteld, samen met een nieuw voorstel voor de volgende EU-meerjarenbegroting (2021-2027). Het plan, bekend als “Next Generation EU” - laat de Commissie geld lenen op de kapitaalmarkten aan lage rentekosten dankzij haar hoge kredietwaardigheid . Het Europees Parlement wil dat de Green Deal centraal staat in het herstelpakket en wil er toekomstige generaties niet mee belasten.

EU-leiders bereikten midden juli een akkoord over de begroting en het herstelplan. Ondanks het feit dat het Parlement positief was over de omvang van het herstelplan, betreurden ze het verlaagde aandeel subsidies. Het Parlement zei dat het voorgelegde akkoord over de meerjarenbegroting de EU-prioriteiten zoals de Green Deal en de Digitale Agenda in gevaar brengt en zei dat Parlementariërs bereid zijn om de goedkeuring voor de meerjarenbegroting op te schorten tot er een beter akkoord is.

 • 2. 
  EU-zorgsystemen en gezondheidsinfrastructuur steunen

Omdat verscheidene experts een mogelijke tweede golf of toekomstige pandemieën voorspellen, is het essentieel om de capaciteit van de EU te versterken om gezondheidscrises beter aan te pakken. Om Europa te helpen met toekomstige uitbraken, lanceerde de EU het nieuwe EU4Health-programma, dat de zorgsystemen in de lidstaten zal ondersteunen, en innovatie en investeringen in de sector zal stimuleren. EU4Health is deel van het “Next Generation EU”-herstelplan. Het Europees Parlement eiste de creatie van een nieuw zelfstandig Europees volksgezondheidsprogramma.

 • 3. 
  Kleine en middelgrote bedrijven beschermen

Kmo’s (of mkb’s) vertegenwoordigen 99% van alle bedrijven in de EU, waardoor hun voortbestaan essentieel is voor het herstel van de EU. De EU heeft €1 miljard vrijgemaakt uit het Europees Fonds voor Strategische Investeringen om banken en kredietverleners te stimuleren om 100.000 kmo’s liquiditeitssteun te geven.

 • 4. 
  Risico’s op werkloosheid beperken

De arbeidssector werd zwaar getroffen door de pandemie met een drastische stijging van werkloosheidscijfers als gevolg. Om banen en werknemers te beschermen in de nasleep van de Covid-19-crisis, zal het instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken (SURE) lidstaten voorzien van financiële steun ter waarde van maximum €100 miljard in de vorm van leningen onder gunstige voorwaarden, als steun om de kosten van nationale regelingen voor werktijdverkorting te helpen dekken.

 • 5. 
  De toeristische sector steunen

Een andere zwaar getroffen sector is toerisme. Europa is de grootste toeristische bestemming in de wereld, en de EU introduceerde een aantal maatregelen om de industrie te steunen tijdens de crisis, maar ook het pakket om de toeristische sector in Europa in 2020 en de jaren daarna terug op te starten. Ondersteuningsmaatregelen voor de vervoerssector werden ook geïntroduceerd, om de impact van de pandemie op luchtvaart-, spoorweg-, en scheepvaartmaatschappijen te verzachten. Om burgers te helpen met reizen in Europa, nu dat verscheidene landen de lockdown-maatregelen geleidelijk opheffen, biedt de interactieve Re-Open EU website reizigers de nodige informatie om veilig hun reis in de EU te plannen.

 • 6. 
  Bankenpakket om families en bedrijven te steunen

Om te verzekeren dat banken blijven lenen aan bedrijven en families om de economische gevolgen van de crisis te verzachten, keurde het Europees Parlement een tijdelijke versoepeling goed van de prudentiële voorschriften voor Europese banken. Veranderingen aan de verordening kapitaalvereisten (CRR) zal het voor gepensioneerden en werknemers met een vast contract mogelijk maken om gunstig te lenen, kredietstromen naar kmo’s (of mkb’s) te verzekeren en investeringen in infrastructuur steunen.

 • 7. 
  Landbouw en visserij steunen

Om onderbrekingen in de voedselvoorziening en voedseltekorten te vermijden, heeft het Europees Parlement noodmaatregelen goedgekeurd om landbouwers en vissers te helpen die door de Covid-19-pandemie getroffen zijn. De maatregelen verlenen onder andere steun aan vissers en aquacultuurbedrijven die door de crisis hun werk moesten stilleggen en een verhoging van de steun EU-landen kunnen geven aan kmo’s (mkb’s) die betrokken zijn bij landbouwproducten. Ook buitengewone marktmaatregelen werden geïntroduceerd om wijnboeren en fruit- en groentetelers in de EU te steunen.

 • 8. 
  Landen helpen met hun financiering van de crisisrespons

Om lidstaten te helpen met de financiering van de respons op de crisis, lanceerde de EU een nieuw initiatief, het Coronavirus Respons Investeringsinitiatief. Het zal ongeveer €37 miljard vrijmaken aan structurele fondsen om onmiddellijke steun te geven aan Europese landen die hun inwoners en regio’s helpen om te crisis in te dammen.

 • 9. 
  Versoepeling van de regels voor staatssteun

Tijdens de verspreiding van de pandemie in Europa, lanceerde de EU een tijdelijke kaderregeling voor staatssteun om te verzekeren dat er voor alle soorten bedrijven voldoende liquiditeit beschikbaar blijft en dat economische activiteit tijdens en na de uitbraak van Covid-19 doorgaat. Lidstaten kunnen een bedrijf maximaal €800 000 aan subsidies toekennen om dringende liquiditeitsbehoeften op te lossen of leningen geven aan gunstige voorwaarden.

 • 10. 
  Verzwakte Europese bedrijven beschermen tegen buitenlandse concurrentie

De economische impact van de coronapandemie heeft vele Europese bedrijven kwetsbaar gemaakt voor concurrentie door gesubsidieerde buitenlandse bedrijven. Om bedrijven te helpen om zich hiertegen te beschermen eist het Europees Parlement een gelijk speelveld voor alle bedrijven, om onregelmatigheden door oneerlijke concurrentie van buitenlandse bedrijven te vermijden op de interne markt. De Europese Commissie lanceerde ook een openbare raadpleging over de aanpak van de negatieve effecten door buitenlandse subsidies. In parallel heeft de EU ook richtlijnen gemaakt voor rechtstreekse buitenlandse investeringen, om lidstaten aan te sporen dergelijke investeringen grondig te onderzoeken om risico’s voor de veiligheid in de EU en openbare orde te vermijden.

Ontdek de 10 dingen die de EU doet om het coronavirus in te dammen.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20200625STO82007


Delen

Terug naar boven