r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: Commissie lanceert oproep voor innovatieve respons- en herstelpartnerschappen tussen EU-regio's

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 27 juli 2020.

Vandaag lanceert de Europese Commissie een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor thematische partnerschappen om bij wijze van proef interregionale innovatieprojecten op te zetten ter ondersteuning van de respons en het herstel na de coronaviruspandemie. Doel van de oproep is regio's te helpen de kansen die de crisis biedt te benutten, veerkracht te ontwikkelen en de groene en digitale transformatie voort te zetten met het oog op het herstel van de meest getroffen sectoren, zoals gezondheid en toerisme.

Elisa Ferreira, commissaris voor Cohesie en Hervormingen: “Op basis van eerdere soortgelijke succesvolle proefprojecten ter bevordering van innovatie en concurrentievermogen op regionaal niveau is deze oproep nog maar eens een voorbeeld van de capaciteit en de bereidheid van de EU om lokale economieën in deze moeilijke tijden te steunen. De nadruk op gezondheid, toerisme, duurzaamheid en digitalisering strookt volledig met de prioriteiten van de Commissie en de noodzaak om de gevolgen van de coronacrisis tegen te gaan.

In het kader van deze oproep verwacht de Europese Commissie blijken van belangstelling van transnationale partnerschappen van regionale overheden en andere belanghebbenden (bijvoorbeeld universiteiten, onderzoekscentra, clusters en kleine en middelgrote ondernemingen) die bereid zijn om bij wijze van proef interregionale innovatiepartnerschappen op te zetten om de commercialisering en de opschaling van interregionale innovatieprojecten te vergemakkelijken en bedrijfsinvesteringen te stimuleren.

De oproep zal steun verlenen aan interregionale partnerschappen op vier thematische gebieden. Het eerste partnerschap voor de ontwikkeling van de medische waardeketen beoogt medische producten of apparaten te ontwikkelen om het coronavirus op elk niveau van de waardeketen - van ontwerp tot distributie - aan te pakken. Het tweede partnerschap voor de veiligheid en het beheer van medisch afval houdt verband met de circulaire economie op het gebied van gezondheid. Het derde partnerschap betreft projecten ter bevordering van duurzaam en digitaal toerisme. Het vierde partnerschap is vooral gericht op de ontwikkeling van waterstoftechnologieën in koolstofintensieve regio's (bijvoorbeeld door de conversie van koolmijnen, smelterijen of productiefaciliteiten).

Volgende stappen

Eind 2021 moet elk geselecteerd partnerschap een reeks maatregelen hebben vastgesteld om de toepassing van innovatieve oplossingen, de commercialisering en de opschaling van interregionale investeringsprojecten te versnellen. De geselecteerde partnerschappen moeten dan ook een analyse van de financiële en juridische obstakels voor commercialisering en opschaling hebben uitgevoerd en voor samenwerking met andere programma's en initiatieven van de EU hebben gezorgd. Bovendien moeten de geselecteerde partnerschappen met gevestigde partnerschappen samenwerken op andere beleidsgebieden die onder de drie thematische platforms voor slimme specialisatie vallen.

Achtergrondinformatie

Op 18 juli 2017 heeft de Europese Commissie de mededeling “Versterking van innovatie in de Europese regio's: strategieën voor veerkrachtige, inclusieve en duurzame groei” aangenomen (COM(2017) 376 final). Daarin werd een proefproject op het gebied van interregionale innovatieprojecten voorgesteld.

Na de oproep van de Commissie tot het indienen van blijken van belangstelling werden eind 2017 acht interregionale partnerschappen* geselecteerd, waarbij één of meer coördinerende regio's de leiding hebben. Later werd nog een partnerschap rond het thema batterijen geselecteerd.

De negen partnerschappen kregen steun van speciale teams van de Commissie, waarbij deskundigen van verschillende thematische diensten betrokken waren. De deskundigen verstrekten advies over de vraag hoe verschillende EU-fondsen het best kunnen worden gecombineerd om innovatieprojecten te financieren en hoe het bedrijfs- en investeringsplan financierbaar kunnen worden gemaakt.

Naast deze praktische steun van de Commissie kon elk partnerschap - via het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) - een beroep doen op externe adviesdiensten tot een bedrag van 100 000 EUR voor demonstratie-, opschalings- en commercialiseringsactiviteiten.

Op grond van deze positieve ervaringen heeft de Commissie besloten hetzelfde begrotingsonderdeel te gebruiken om regio's te stimuleren hun krachten te bundelen om op de coronaviruspandemie te reageren.

Gedurende zes weken, d.w.z. tot 7 september 2020 (23.00 uur Belgische tijd), kan op de oproep worden gereageerd. De totale begroting bedraagt 400 000 EUR uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling voor de ontwikkeling van vier thematische partnerschappen (maximaal 100 000 EUR per partnerschap).

Meer informatie

Link naar de oproep

Link naar de privacyverklaring

  • Partnerschappen op het gebied van 3D-printen; bio-economie; cyberbeveiliging; circulaire economie in de be- en verwerkende industrie; hoogtechnologische landbouw; hernieuwbare mariene energie; duurzame gebouwen, traceerbaarheid en big data in de agrofoodsector. Later is nog een partnerschap op het gebied van geavanceerde materialen voor batterijen geselecteerd.

Terug naar boven