r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Commissie benoemt eerste Hoofd Handhaving voor de Handel

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 24 juli 2020.

De Europese Commissie heeft vandaag Denis Redonnet benoemd tot adjunct-directeur-generaal bij het directoraat-generaal Handel (DG TRADE). Deze functie omvat de nieuwe rol van Hoofd Handhaving voor de Handel (“Chief Trade Enforcement Officer” - “CTEO”).

De benoeming van de CTEO is een belangrijke stap om de uitvoerings- en handhavingsagenda van de EU zowel binnen de EU als wereldwijd te versterken. De CTEO zal verder ook de EU-exporteurs helpen om meer waarde uit partnermarkten te genereren en de handhaving van verbintenissen inzake duurzame ontwikkeling, met name met betrekking tot de klimaatagenda en rechten van werknemers versterken.

Phil Hogan, commissaris voor Handel, heeft hierover verklaard: “Ik ben buitengewoon verheugd over de aanstelling van Denis Redonnet in deze belangrijke functie. Hij brengt aanzienlijke ervaring mee, waarvan ik zeker weet dat hij die bijzonder nuttig zal inzetten. Deze benoeming onderstreept het engagement van de Commissie voor de handhaving en uitvoering van onze handelsovereenkomsten. De CTEO zal er zorg voor dragen dat onze partners hun verbintenissen volledig nakomen. Daarnaast zal hij een cruciale rol spelen om te waarborgen dat onze kmo's, die de ruggengraat van de Europese economie vormen, maximaal van onze handelsovereenkomsten kunnen profiteren.”

De benoeming van vandaag is ook een vervolg op de toezegging van voorzitter Von der Leyen, die in haar opdrachtbrief aan commissaris Hogan heeft gesteld: “Het college zal een Hoofd Handhaving voor de Handel benoemen om onder uw rechtstreekse leiding te werken aan het toezicht op en de verbetering van de naleving van onze handelsovereenkomsten. Hij of zij zal regelmatig verslag uitbrengen over de stand van zaken en het Europees Parlement en de Raad op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.”

Denis Redonnet heeft de Franse nationaliteit en is momenteel de directeur voor “WTO, Juridische Zaken en Handel in goederen” van DG Handel. Eerder stond hij aan het hoofd van de afdeling WTO en de afdeling Strategie van dit DG. Daarvóór was hij plaatsvervangend hoofd van het kabinet van EU-commissaris voor Handel Peter Mandelson en adviseur van EU-commissaris voor Handel Pascal Lamy. In de loop van zijn loopbaan bij de Europese Commissie heeft hij functies vervuld in DG's die zich bezighouden met monetaire zaken, internationale economische aangelegenheden en de interne markt. Hij is opgeleid als econoom, en begon zijn carrière als bankier bij een Franse bank in Londen. De datum van inwerkingtreding van deze benoeming zal later worden vastgesteld.

Meer informatie

EU-handhaving in handelszaken


Terug naar boven