r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP debatteert over coronaherstelfonds, kritiek op lagere EU-meerjarenbegroting

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 23 juli 2020.

In een buitengewone plenaire vergadering hebben de EP-leden donderdag het akkoord van de EU-top van 17-21 juli over EU-financiering en het coronaherstelplan geëvalueerd.

In het debat met de voorzitters van de Raad en de Commissie, Charles Michel en Ursula von der Leyen, werd het akkoord dat tijdens de recente bijeenkomst van de Europese Raad werd bereikt over een Europees coronaherstelfonds door veel leden van het Europees Parlement als "historisch" bestempeld, aangezien de lidstaten voor het eerst hebben ingestemd met de uitgifte van gezamenlijke schuld voor een bedrag van 750 miljard euro. Met de verlaging van de EU-meerjarenbegroting (meerjarig financieel kader, MFK) waren de meeste Europarlementariërs echter "niet gelukkig".

"We zijn niet bereid om de MFK-pil te slikken", aldus Manfred Weber (EVP). Ook Iratxe García, de leider van de S&D-fractie, zegt de vermindering niet te accepteren, "in een tijd waarin we onze strategische autonomie moeten versterken en verschillen tussen de lidstaten moeten verkleinen".

Velen benadrukten dat de kwestie van de terugbetaling van de schuld niet is opgelost. De leden van het Europees Parlement drongen erop aan dat de last niet op de schouders van de burgers terecht mag komen en dat een robuust systeem van nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een digitale belasting of CO2-heffingen, voor de terugbetaling moet worden voorzien, gekoppeld aan een bindend tijdschema. Bovendien benadrukten velen dat "de EU geen pinautomaat is voor nationale begrotingen" en betreurden ze dat de "zuinige" landen niet de prijs willen betalen voor het profiteren van de interne markt. Daarnaast werd erop aangedrongen dat er geen geld mag gaan naar "pseudo-democratische" regeringen die de rechtsstaat en de waarden van de EU niet respecteren.

Anderen waren sceptischer over de nieuwe eigen middelen en of die genoeg zullen opbrengen om alle schulden terug te betalen en waarschuwden dat de crisis niet mag worden gebruikt als voorwendsel voor verdere Europese integratie. De meesten benadrukten echter dat het Parlement klaar staat om de onderhandelingen te starten en om de nodige verbeteringen aan te brengen in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad.

De leden van het Europees Parlement stemmen donderdag over een resolutie ter afsluiting van het debat, die zal dienen als mandaat voor de komende onderhandelingen met het Duitse voorzitterschap van de Raad van de EU. De uitslag van de eindstemming wordt vandaag om 17.30 uur in de plenaire vergadering bekendgemaakt.

Klik op de links om de afzonderlijke verklaringen van de fractievoorzitters terug te kijken

Charles Michel, Voorzitter van de Europese Raad

Ursula von der Leyen, Voorzitter van de Europese Commissie

Manfred Weber (EVP, DE), Iratxe García Pérez (S&D, ES), Dacian Cioloș (RE, RO), Nicolas Bay (ID, FR), Philippe Lamberts (Groenen/VEA, BE)

Robert Zīle (ECR, LV), Martin Schirdewan (GUE/NGL, DE)

Afsluitende opmerkingen door Charles Michel, Voorzitter van de Europese Raad

Klik op de links om de afzonderlijke verklaringen van de Vlaamse Europarlementariërs terug te kijken

Johan VAN OVERTVELDT (N-VA/ECR)

Petra DE SUTTER (Groen/ Groenen/VEA)

Tom VANDENDRIESSCHE (Vlaams Belang/ ID)

Guy VERHOFSTADT (Open Vld/Renew Europe)

Klik op de links om de afzonderlijke verklaringen van de Vlaamse Europarlementariërs terug te kijken

Esther de LANGE (CDA/EVP)

Bas EICKHOUT (GroenLinks/ Groenen/VEA)

Derk Jan EPPINK (FvD/ECR)

Kati PIRI (PvdA/S&D)

Sophia in 't VELD


Delen

Terug naar boven