r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Wereldwijde coronarespons: humanitaire luchtbrug van de EU en 70 miljoen euro extra hulp voor Jemen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 23 juli 2020.

Vanuit Luik, in België, is een nieuwe vlucht van de humanitaire luchtbrug van de EU vertrokken naar Jemen met aan boord medische en andere essentiële goederen om de humanitaire respons te versterken. In totaal worden meer dan 220 ton kritieke goederen geleverd aan de meest kwetsbare Jemenieten. Dit is het resultaat van gezamenlijke inspanningen van Zweden en de EU.

Deze humanitaire luchtbrug van de EU moet logistieke problemen en beperkingen in het kader van de coronapandemie helpen verlichten aangezien de gebruikelijke aanvoerlijnen ernstig zijn aangetast. Daarnaast versterkt de EU de hulpverlening in heel Jemen met nog eens 70 miljoen euro, wat de humanitaire bijstand van de EU in 2020 op 115 miljoen euro brengt.

Janez Lenarčič, commissaris voor Crisisbeheer, verklaarde: “Deze luchtbrug van de EU naar Jemen is de grootste in haar soort sinds we gestart zijn met vluchten naar landen die getroffen zijn door het coronavirus. De actie van de EU en de extra financiering tonen aan hoe dringend het is de bevolking in Jemen te helpen in de huidige situatie. De snelle verspreiding van het coronavirus in een land dat reeds de ergste humanitaire crisis ter wereld meemaakt, veroorzaakt alleen maar nog meer lijden. De hulp moet vandaag worden geboden, niet morgen. Ik dring er bij alle partijen die bij het conflict betrokken zijn op aan hun internationale verplichting na te komen om de toegang voor onpartijdige humanitaire hulporganisaties op geen enkele manier te hinderen zodat zij hun werk kunnen doen.”

Tot begin augustus zal de humanitaire luchtbrug van de EU dringende humanitaire goederen brengen naar Aden en Sana‘a in Jemen. De goederen zullen de respons op het coronavirus helpen versterken maar zullen het ook mogelijk maken dat andere levensreddende humanitaire programma's van de VN-agentschappen, internationale niet-gouvernementele organisaties en de Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging worden voortgezet.

De door de EU gefinancierde humanitaire acties in Jemen zijn gericht op het verlenen van noodhulp aan burgers die getroffen zijn door het conflict, en omvatten onder meer de reactie op acute ondervoeding, voedselonzekerheid, natuurrampen en epidemieën.

Achtergrondinformatie

De samenwerking van alle partijen met de Verenigde Naties en andere humanitaire organisaties is van cruciaal belang. Jemen heeft de bodem bereikt na vijf jaar conflict. Begin 2020 had 80 % van de bevolking behoefte aan een vorm van humanitaire hulp en bescherming. Terugvallende financiering en toegenomen beperkingen op de toegang maken het lijden en de kwetsbaarheid nog groter. De gevolgen van de coronapandemie in een land met een gezondheidszorgstelsel dat op instorten staat en een economie die in diepe crisis verkeert, kunnen tot hongersnood leiden.

Sinds het begin van het conflict in 2015 heeft de Europese Unie 896 miljoen euro toegewezen voor de respons op de crisis in Jemen, waaronder 554 miljoen euro humanitaire hulp en 318 miljoen euro ontwikkelingshulp.

Dit heeft het mogelijk gemaakt om essentiële bijstand te verlenen waaronder voedselhulp, gezondheidszorg, onderwijs en water, onderdak en hygiënekits. Zelfs voor de uitbraak van het coronavirus stonden paraatheid en respons op uitbraken van ziekten al centraal in de strategie van de EU voor Jemen. De EU financiert behandelingscentra en preventie-activiteiten voor de bestrijding van de cholera- en corona-epidemieën.

Meer informatie

Humanitaire luchtbrug EU

Humanitaire acties van de EU in Jemen


Terug naar boven