r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Wereldwijde coronarespons: twee vluchten van de humanitaire luchtbrug van de EU naar Zuid-Sudan en nieuwe financiering

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 22 juli 2020.

Vandaag is in het kader van de Europese steun aan kwetsbare landen tijdens de coronapandemie een vlucht van de humanitaire luchtbrug van de EU aangekomen in Juba. Aan boord van de vlucht waren humanitaire goederen en medische uitrusting die nodig zijn om de reactie van het land op de pandemie te versterken. In de komende dagen volgt nog een vlucht, waarmee de totale vervoerde vracht op 89 ton komt. Dit maakt deze luchtbrug tot een van de grootste humanitaire luchtbruggen van de EU sinds met deze vluchten werd gestart.

De EU blijft de mensen in nood in Zuid-Sudan bijstaan, in het bijzonder in de huidige wereldwijde gezondheidscrisis. De pandemie wereldwijd onder controle krijgen is in ieders belang. De humanitaire luchtbrug van de EU levert medische uitrusting en andere goederen om medisch personeel en eerstelijns humanitairehulpverleners te beschermen. Om ervoor te zorgen dat de mensen worden geholpen die de hulp het meest nodig hebben, is het van essentieel belang dat humanitairehulpverleners hun levensreddende werkzaamheden veilig en ongehinderd kunnen uitvoeren,” aldus Janez Lenarčič, commissaris voor Crisisbeheer.

Bovendien maakt de Commissie in 2020 in totaal 42,5 miljoen euro vrij voor humanitaire bijstand aan de meest kwetsbare personen in Zuid-Sudan. Dat bedrag omvat 9 miljoen euro voor het opvangen van de gevolgen van de woestijnsprinkhanenplaag voor lokale gemeenschappen.

Daarnaast zullen de EU en de lidstaten in Zuid-Sudan ook 49,1 miljoen euro ontwikkelingssteun op de langere termijn verlenen in het kader van het “Team Europa”-pakket. Deze financiering zal het gezondheidszorgstelsel en de socialezekerheidsstelsels helpen versterken en de economie ondersteunen.

De vluchten van de humanitaire luchtbrug van de EU naar Juba worden gezamenlijk uitgevoerd door de EU, Italië en Frankrijk, in samenwerking met de Zuid-Sudanese autoriteiten. De vluchten worden volledig door de EU gefinancierd, maar de vracht behoort toe aan de hulporganisaties die van de vlucht gebruikmaken, wat gecoördineerd wordt door het Réseau Logistique Humanitaire, een Europees netwerk van humanitaire organisaties.

Achtergrondinformatie

Ondanks recente vooruitgang bij de uitvoering van het vredesakkoord blijven de humanitaire noden in Zuid-Sudan hoog, met 1,6 miljoen intern ontheemden en ongeveer 7,4 miljoen mensen die noodhulp nodig hebben. Overstromingen, zwermen woestijnsprinkhanen, opflakkerend geweld en de aanhoudende coronapandemie vergroten de humanitaire noden in het land.

Humanitaire hulp van de EU in Zuid-Sudan

Door de EU gefinancierde humanitaire projecten in Zuid-Sudan helpen de extreme voedsel- en voedingsbehoeften verlichten door levensreddende voedselhulp, voedzame levensmiddelen en snel groeiende landbouwzaden te verstrekken aan de meest kwetsbare groepen. Andere prioriteiten zijn onder meer het bieden van basisgezondheidszorg in moeilijk bereikbare gebieden en het helpen met de bescherming van de meest kwetsbare personen, met name vrouwen en kinderen. In de context van de huidige pandemie verlenen de humanitaire partners van de EU op grotere schaal bijstand voor de toegang tot gezondheidszorg, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne voor kwetsbare personen en voor essentiële beschermende uitrusting voor gezondheidswerkers en risicocommunicatie.

Meer informatie

Factsheets (in het Engels): Zuid-Sudan


Terug naar boven