r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-financiering en -herstel de komende jaren:Parlement evalueert uitkomst EU-top

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 22 juli 2020.

EP-leden bespreken donderdag vanaf 9.30 uur de uitkomst van de EU-top van 17-21 juli in Brussel met voorzitters van de Raad en de Commissie, Charles Michel en Ursula von der Leyen

Aansluitend op het buitengewone plenaire debat dat van 9.30 - 12.30 staat gepland, zullen de Europarlementariërs een resolutie aannemen over de EU-meerjarenbegroting (meerjarig financieel kader, MFK), een systeem van eigen middelen en een herstelplan voor Europa.

Parlementsvoorzitter David Sassoli gaf dinsdag een toelichting op de uitkomst van de EU-top van staatshoofden en regeringsleiders die van 17-21 juli in Brussel plaatsvond: "Na dagen van discussie verwachten de Europese burgers een akkoord dat dit historische moment waarmaakt. Wij zijn bezorgd over een toekomst waarin Europese solidariteit en de communautaire methode zullen verdwijnen. De prioriteiten van het Europees Parlement zijn helder. We verwachten dat deze worden gerealiseerd. Het EU-meerjarenbegroting moet een antwoord bieden op de belangrijkste uitdagingen waarmee Europa op middellange termijn wordt geconfronteerd, zoals de Green Deal, digitalisering, economische weerbaarheid en de strijd tegen ongelijkheid.”

"Er zijn direct nieuwe eigen middelen nodig. Er zijn ook maatregelen vereist met het oog op de doeltreffende bescherming van de rechtsstaat. Bovendien heeft het Parlement herhaaldelijk op het afschaffen van de “rebates”, de kortingen op de EU-contributies van nettobetalers. Als er onvoldoende rekening wordt gehouden met onze voorwaarden, zal het Europees Parlement geen goedkeuring geven. Covid-19 is er nog steeds en we zien nieuwe uitbraken in Europa. Meer dan ooit is het nodig om snel en moedig te handelen.”

Volg de plenaire vergadering in Brussel live op EbS of de webstream van het Europees Parlement.

Volgende stappen

De Raad zal nu de laatste hand leggen aan hun mandaat om met het Europees Parlement te onderhandelen over het geplande MFK voor 2021-2027, de hervorming van de eigen middelen en het herstelplan. Het Parlement heeft het laatste woord over het MFK voordat het in werking kan treden. De huidige meerjarenbegroting loopt af op 31 december 2020.

De leden van het Europees Parlement leggen hun voorwaarden vast in de plenaire resolutie van donderdag. Het onderhandelingsteam van het EP zal de onderhandelingen met het Duitse voorzitterschap van de Raad van de EU zo snel mogelijk beginnen.


Terug naar boven